Problem

Naš grad naseljava populacija građana 65+ od kojih su mnogi sami. neki nemaju djecu a mnogima su dijeca raseljena diljem planete zbog ratnih zbivanja koja su zadesila naš region 90-ih godina. Pripadnici ove populacije imaju različite potrebe ekonomske, kulturne, socijalne...ali najosjetljivije su medicinske potrebe (komunikacija sa ljekarom i farmaceutom). Svakodnevan problem velikog broja ljudi je odlazak kod ljekara i u apoteku: fizičke i umne sposobnosti da pripadnici ove populacije zadovolje svoje potrebe na najbolji mogući način, zato što nekorektno zadovoljavanje medicinskih potreba može biti kontraindikativno.

Ideja/Rješenje

Po zanimanju sam nagistar farmacije. primjetila sam da se ovoj ciljnoj grupi ne posvećuje dovoljna pažnja pri edukaciji preuzimanja i upotrebe lijekova što poneki put može izazvati negativne efekte. Stoga mislim da bi postojanje porodičnog farmaceuta olakšalo dostojanstvo i život ovih ciljnih grupa. Porodični farmaceut bi radio na bazo on-line farmaceuta koji bi imao vlastitu web stranicu za komunikaciju sa apotekama i dobavljačima. Takođe bi bio uvezan sa porodičnim ljekarima svojih korisnika. Porodični farmaceut otvorio bi registar svojih korisnika i bazu podataka s anjihovom istorijom bolesti i lijekovima koje konzumiraju. Komunikacija između korisnika i porodičnog farmaceuta odvijala bi se putem telefona i licem u lice dostavom do vrata.

Resursi

Kompjuter, program baze podataka, jedan magistar farmacije, jedan farmaceutski tehničar, telefon.

Ciljne skupine

Bolesni Nepokretni svi koji su u potrebi

Partneri

Sve apoteke grada Sarajeva Sve veledrogerije lijekova Sve farmaceutske kuće registrovane za promet lijekova u BiH ( u slučaju da se treba pribaviti lijek iz inostranstva)

Finansijski okvir

Korisnici usluga ako su u mogućnosti ( simboličnom članarinom za materijalne troškove) Srodnici korisnika Sponzori korisnika Crveni krst Socijalne službe Farmaeutska komora


Novosti

Korisnik nije unio novosti.