Problem

Komunikaciono doba zahtijeva novu vrstu i tip obrazovanja. Školski sistemi nisu u stanju da prate privredni i društveni sistem a obrazovanje osnovaca i srednjoškolaca postaje glomazno i skupo. Sve je više potrebe za instrukcijama iz različitih predmeta sa coronom ili bez. Neke osjetljive grupe nisu u stanju finansijski ispratiti instrukcije i ideja je da se organizuje platforma - transfer znanja koja bi odgovarala zahtjevima ugroženih kategorija.

Ideja/Rješenje

Transfer znanja na platformi obuhvatio bi tri reprezentacije srednjoškolaca u grupama od po 20 učenika iz različitih struka i zanimanja. Prva grupa obavljala bi transfer znanja za maloljetnu djeu samohranih roditelja. Druga grupa obavljala bi transfer znanja za djecu sa zdravstvenim poteškoćama ( hronične bolesti). Treća grupa obavljala bi transfer znanja za djecu u inkluzivnoj nastavi.

Resursi

Učionica radioničkog tipa ( realna ili virtuelna), IT oprema, pametni telefon. Ljudski resursi: moderatori ( pet profesora srednjih stručnih škola), srednjoškolci raznih struka i zanimanja (20+20+20) P.S. 20+20+20 je maksimalan broj dostiže se prema obimu zahtijeva.

Ciljne skupine

1. djeca samohranih roditelja 2. djeca sa zdravstvenim problemima 3. djeca u inkluzivnoj nastavi

Partneri

1. Ministarstvo civilnih poslova BiH 2. Ministarstvo prosvete i kulture RS 3. Ministarstvo prosvete i kulture FBiH 4. Opštine kojima pripadaju ciljne grupe 5. Zainteresovane škole

Finansijski okvir

1. Donacije 2. Mali grantovi ambasada 3. Crown finding Co 4. Pomoć partnera