Problem

Komunikaciono doba zahtijeva novu vrstu i tip obrazovanja. Školski sistemi nisu u stanju da prate privredni i društveni sistem a obrazovanje osnovaca i srednjoškolaca postaje glomazno i skupo. Sve je više potrebe za instrukcijama iz različitih predmeta sa coronom ili bez. Neke osjetljive grupe nisu u stanju finansijski ispratiti instrukcije i ideja je da se organizuje platforma - transfer znanja koja bi odgovarala zahtjevima ugroženih kategorija.

Ideja/Rješenje

Transfer znanja na platformi obuhvatio bi tri reprezentacije srednjoškolaca u grupama od po 20 učenika iz različitih struka i zanimanja. Prva grupa obavljala bi transfer znanja za maloljetnu djeu samohranih roditelja. Druga grupa obavljala bi transfer znanja za djecu sa zdravstvenim poteškoćama ( hronične bolesti). Treća grupa obavljala bi transfer znanja za djecu u inkluzivnoj nastavi.

Resursi

Učionica radioničkog tipa ( realna ili virtuelna), IT oprema, pametni telefon. Ljudski resursi: moderatori ( pet profesora srednjih stručnih škola), srednjoškolci raznih struka i zanimanja (20+20+20) P.S. 20+20+20 je maksimalan broj dostiže se prema obimu zahtijeva.

Ciljne skupine

1. djeca samohranih roditelja 2. djeca sa zdravstvenim problemima 3. djeca u inkluzivnoj nastavi

Partneri

1. Ministarstvo civilnih poslova BiH 2. Ministarstvo prosvete i kulture RS 3. Ministarstvo prosvete i kulture FBiH 4. Opštine kojima pripadaju ciljne grupe 5. Zainteresovane škole

Finansijski okvir

1. Donacije 2. Mali grantovi ambasada 3. Crown finding Co 4. Pomoć partnera


Novosti

Korisnik nije unio novosti.