Problem

Povodom novonastale situacije izazvane corona virusom, svi smo prinuđeni da se izoliramo i da ostajemo kući. Početak karantina vjerujemo da je svima bio neki vid oduška jer smo spustili loptu i stacionirali se u domove. Shvatili smo koliko je vrijeme provedeno kući sa porodicom korisno. Primjetili smo koliko smo to zapravo zanemarivali ranije. Međutim, kako vrijeme odmiče sva ta zatvorenost utiče na čovjeka i u fizičkom i u psihičkom pogledu. Svakodnevno smo izloženi mnoštvu informacija za koje nismo ni mi sami sigurni koliko su tačne i da li su uopće tačne. Sve to znatno utiče na psihu čovjeka što se dalje odražava na njegovu životnu aktivnost. Fizička aktivnost je uveliko u padu jer smo uskraćeni za kretanje, za normalan način života. Karantin koliko bio dobar za nas toliko je i loš. Zaboravljamo kako je to pričati sa ljudima lice u lice jer smo to morali zamijeniti razgovorom preko malih ekrana. Tu nam se javlja i problem socijalne prirode. Ljudi počinju da bivaju psihički nestabilni , fizički "bolesni" te gube motivaciju. Dakle, problemi koje naša aplikacija rješava su slijedeći: prenatrpanost informacijama upitne tačnosti, psihička i fizička inaktivnost u izolaciji, kao i problem socijalnog udaljavanja.

Ideja/Rješenje

Svjesni smo da mnogi faktori utiču na naše mentalno i fizičko zdravlje tokom mjera zabrane kretanja; nedostatak fizičke aktivnosti, nedostatak motivacije, prenatrpanost neprovjerenih informacija sa svih strana, a i mnogi drugi. Da bismo riješili navedene probleme započeli smo kreiranje aplikacije koja je dizajnirana tako da ljudima u ovo doba izolacije i zabrane kretanja život učinila lakšim, boljim i zanimljivijim. Sama aplikacija je jedan ekosistem, koji rješava sve gore pomenute probleme i za sve korisnike bez obzira iz koje ciljane skupine dolazi pruža nešto što će toj skupini biti interesantno i korisno. Sama aplikacija je sastavaljena iz više dijelova, glavna četiri dijela su informativni, edukativni dio, fitnes dio i dio za zabavu. Aplikacija će zahtjevati da se korisnici registruju putem emaila ili facebook profila, što će biti veoma korisno za dalje korištenje aplikacije (pamćenje unesenih parametara, postignutih rezultata u igrama, itd.) Šta svaki dio aplikacije pruža korisniku? U informativnom dijelu korisniku će prema njegovoj lokaciji biti dostupne najnovije vijesti iz provjerenih izvora o pandemiji, kao i statistički podaci, te naredbe preporuke nadležnih organa. Pored toga u ovom dijelu će korisnici moći provjeriti statističke podatke za cijeli svijet kroz interaktivnu mapu. U ovom dijelu korisnicima će također biti dostupni i korisni linkovi i brojevi telefona relevantnih službi. U edukatvnom dijelu će korisnici moći da kroz interaktivni sadržaj steknu razne nove vještine, navike, znanja i vrijednosti, ali i da podijele svoje većpostojeće sa zajednicom. Fitnes dio će korisnicima aplikacije pomoći da "ostanu u formi" i "očuvaju liniju" kroz prikazivanje vježbi koje se mogu raditi dok traje izolacija kod kuće. Također u ovoj sekciji će korisnici moći pročitati savjete o ishrani u toku trajanja ove vanredne situacije. Entertainment dio ili dio za zabavu je koncipiran tako da korisnici imaju dostupne desetine manjih video igara u kojima postavljaju rekorde i tako se takmiče sa svojim prijateljima, ali i sa ostatkom zajednice. Kada zajednica naraste moći će se obezbijediti i nagrade za najbolje pojedince na sedmičnom ili mjesećnom nivou. Također u ovoj sekciji korisnici će moći da razmjenjuju "memeove" tj. šaljive fotografije i da tako prikupljaju pozitivan dojam u samoj aplikaciji. Kroz igranje igara, dijeljenje edukativnog sadržaja, dijeljenje šaljivog sadržaja, davanje savjeta ostatku zajednice po pitanju treninga korisnici će sakupljati "XP- experience points" i time prelaziti nivoe u ovoj aplikaciji ali i otključavati achivemente. Smatramo da će sve ovo utjecati na socijalni aspekt korisnika ove aplikacije i u mnogome olakšati i učiniti zanimljivijim boravak u izolaciji.Ova aplikacija iako je zamišljenja kao mjera za olakšavanje trenutne situacije, uz male prilagodbe moći će da nastavi da radi i kada ova neugodna situacija bude iza nas.

Resursi

Većinu resursa već imamo ili smo ih obezbjedili. Tj. dizajn i razvoj aplikacije i svih njenih funkcionalnosti obavljamo nas dvojica. Ono što nam još nedostaje su slijedeće stavke: -server za skladištenje rezultata igara iz aplikacije i pružanje informacija kroz API za istu -finansijski resursi za izradu promotivnih videa i reklamiranje na društvenim mrežama, kao i za AppStore developer akaunt (Google Play već posjedujemo)

Ciljne skupine

Ciljna skupina naše aplikacije su gotovo svi korinisnici pametnih telefona jer naša aplikacija na jednom mjestu nudi za svakoga po nešto, pa tako: -za mlade naša aplikacija će pružati edukacijski sadržaj, savjete o ishrani i vježbanju, a također će imati dio aplikacije u kome će igrati video igrice i natjecati se sa ostalim korisnicima aplikacije, kao i sa svojim prijateljima -dok za onu "stariju i ozbiljniju" ciljnu skupinu naša aplikacija, pored već pomenutog sadržaja, nudi provjerene informacije o stanju u njihovom okruženju, a što se tiče COVID-19, kao i statističke podatke, te preporuke nadležnih organa i stručnjaka.

Partneri

Naša aplikacija prije svega partnere pronalazi u ustanovama i organizacijama koje pojedince podstiču na poštovanje mjera donesenih kako bi se spriječilo širenje COVID-19, kao i u ustanovama, centrima i organizacijama koje se bave očuvanjem mentalnog, ali i fizičkog zdravlja, jer trenutna situacija kao što je u opisu problema navedeno veoma negativno utiče na ukupno zdravlje čovjeka.

Finansijski okvir

Implementacija naše aplikacije na IOS platformu iznosi 99$ za developer nalog, dok za Android verziju developer nalog već posjedujemo i samim time lansiranje na Android platformi nas neće koštati ništa. Cijena plaćanja mjesečnog hostinga će biti određena prema broju korisnika što će biti kompenzirano prihodima od AdMob promotivnog sadržaja, ili drugih vidova promocije za zainteresirane kompanije ili pojedince na našoj aplikaciji. Pored tih troškova u prvim sedmicama ćemo vršiti promociju naše aplikacije na društvenim mrežama, ali te troškove ćemo prilagoditi novcu koji prikupimo do tada. Važno je napomenuti da je ova aplikacija samoodrživa jer smatramo da će prihodi od reklamiranja nakon određenog perioda(nakon oglašavanja na društvenim mrežama) da prevaziđu mjesečne troškove održavanja ove aplikacije.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.