Problem

Zbog izvanrednih okolnosti vezanih za epidemiliošku situaciju, nastava na visokoškolskim ustanovama se odvija na daljinu tj. online. Međutim problem s kojim se studenti suočavaju je obavljanje prakse koja se do trenutka pandemije odvijala van visokoškolske ustaove. Studentima je onemogućeno/otežano da obave praksu (internship) van visokoškolske institucije i to im onemogućava dalji progres u školovanju. Konkretno, na našoj visokoškolskoj ustanovi praksa (internship) je sastavni dio svih nastavnih planova i nosi 6 ECTS bodova.

Ideja/Rješenje

IUS SIMUL MODEL PROJEKAT IUS studenti će u sklopu svoje prakse razvijati 3D simulacijski softver koji bi bio od koristi raznim djelatnostima; od zdravstva, građevinarstva, skladištenja, ugostiteljstva, itd. Studenti softvreskog, kompjuterskog kao i industrijskog inžinjeringa bi vodili projekat, ali u tim bi bili uključeni i studenti iz drugih nesrodnih oblasti kao što je psihologija, ekonomija i menadžment, na primjer. Dakle, to bio jedan interdisciplinarni projekat, a konačni produkt bi pomogao poslodavcima, bolnicama, zdravstvenim ustanovama da virtuelno pristupe procesima i analiziraju ih, a da pri tome ne ometaju stvarne procese i izbjegnu fizički kontakt tj. zadrže socijalnu distancu. Industrija bi ovakav softver dobila besplatno kao vid društveno odgovornog poslovanja univerziteta, a studenti bi bili u mogućnosti završiti praktični dio školovanja. Koncepcija opisana gore ide u prilog svim SDGs jer sinhronizovano doprinosi međusobnoj interakciji bez negativnih efekata.

Resursi

Razvijanje 3D simulacijskog softvera se uveliko može zasnivati na open source, ali ipak je potrebno uložiti u određene komercijalne licence. Studenti i njihovi mentori bi trebali biti stimulisani finansijski sa određenim grant sredstvima. Zbog novonastale situacije nastavnom i administrativnom osoblju su umanjena primanja. S obzirom da se ideja može multiplicirati i koristitit za buduće generacije, kao i show case za freshmen studente time je dobit višestruka i osigurana samoodrživost projekta.

Ciljne skupine

Direktne ciljane grupe su studenti i industrija te uspostavljene sinergija izmedju visokoškolskog sektora i tržišta rada. Svršeni studenti će možda baš u tim firmama nastaviti svoju profesionalnu karijeru. Indirektno cijela zajednica tj. korisnici usluga zdravstva, ugostiteljstva, itd će biti zadovoljnjiji uslugom.

Partneri

Veće kompanije koje trenutno rade punim kapacitetom (KLAS npr), medjunarodne organizacije, a svakako i univerzitet koji bi stavio odredjene postojece kapaciteta na raspolaganje.

Finansijski okvir

Finansijski okvir za april 2020-april 2021 1. Naknade studentima: 200 KM po studentu, u pionirskoj fazi učestvovalo bi 50 studenata. Ukupno za tačku 1. 10,000 KM 2. Mentorstvo i dodatne komercijalne online obuke: 15,000 KM 3. Nabavka IT opreme i komercijalnih licenci: 20,000 KM 4. Vođenje projekta, admin i komunikacijski troškovi: 5,000 KM UKUPNO: 50,000 KM


Novosti

Korisnik nije unio novosti.