Problem

Veliki broj malih i srednjih preduzeca i preduzetnika ne koristi online promociju i prodaju u svom poslovanju i u trenutnim uslovima sama fizička prodaja predstavlja problem zbog ograničenja koja utiču na smanjenje poslovnih aktivnosti i pad prihoda koja mogu uticati na pad broja zaposlenih i dalju stagnaciju po pitanju transformacije prodavaca ka razvoju njihovog online poslovanja. Pokretanje web shop-a i zapošljavanje novih radnika koji bi radili na razvoju online poslovanja u trenutnim uslovima je preskupo za MSP i preduzetnike.

Ideja/Rješenje

Transformacija poslovanja za 250 MSP i preduzetnika. Tedenet platforma može pružiti svakom MSP u BiH besplatan web shop. Tedenet rješenje je gotovo rješenje gdje MSP i preduzetnici mogu pokrenuti web shop i za maloprodaju i veleprodaju, bez programiranja i bez dizajniranja. S obzirom da veliki broj MSP nema edukovane osobe koje bi se bavile online poslovanjem a da u ovom trenutku nisu u mogućnosti da izdvajaju sredstva za nova zapošljavanja, Tedenet bi organizovao u 10 do 15 gradova mlade (T-agente) koji bi se finansirali ovim projektom, koji bi prije nego što bi stavili svoje znanje na raspolaganje MSP i preduzetnicima, prošli neophodnu edukaciju u vezi kreiranja i upravljanja web shop-ovima, razvojima kanala za promociju i prodaju i drugih neophodnih edukacija za online poslovanje kako bi mogli da pomognu MSP i preduzetnicima u svakom koraku njihove transformacije u online poslovanju, nakon čega bi mogli da u saradnji sa MSP i u njihovo ime kreirati i upravljati web shop-ovima i za njihove potrebe razvijati online kanale za promociju i prodaju i bili podrška transformaciji poslovanja MSP i preduzetnika. Nakon završenog projektnog ciklusa, poslovna saradnja između MSP i mladih (T-agenata) se može nastaviti u obostranom interesu, gdje bi MSP plaćali mladima (T-agentima) njihov angažman u skladu za potrebama i obostranim interesima. Na ovaj način, MSP i preduzetnici bi imali značajne uštede kroz besplatan web shop i kroz besplatnu stručnu pomoć mladih, gdje bi putem online poslovanja stvarali nove mogućnosti za unaprijeđenje poslovanja.

Resursi

Za potrebe realizacije ideje potrebna su sredstva za finansiranje troškova mladih koji bi radili sa MSP i preduzetnicima i njihovu promociju za 3 mjeseca.

Ciljne skupine

MSP i preduzetnici i mladi do 35 godina

Partneri

Oraganizacije koje se bave edukacijom i zapošljavanjem mladih, organizacije koje sarađuju sa MSP, investitori.

Finansijski okvir

12000 KM - 10 do 15 mladih (T-agenata) sa angažmanom na 3 mjeseca i njihova promocija.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.