Problem

Čekanje u redu za izdavanje dokumenata, potvrda i druge "papirologije" je svakodnevnica građana u BiH. Redovno se susrećemo sa neraspoloženom radnicom na šalteru, sa rečenicom "fali ti 1 papir" iako u dosta slučajeva ne navedu konkretno listu papira koje treba predati... Sve to predstavlja gubitak vremena i novca, a i dodatno otežava ljudima sa poteškoćama (stariji ljudi, invalidi, bolesni ljudi... koji ne mogu dugo stojati u redu i čekati), te otežava razvoj biznisa i "tjera" strane investitore. Ukratko rečeno spora birokratija nam donosi mnogo više problema nego koristi.

Ideja/Rješenje

Za izdavanje standardnih ličnih dokumenata (rodni list, CIPS, vjenčani list, lična karta, vozačka dozvola...), te za registraciju biznisa (obrt, d.o.o. i drugi) potrebno je omogućiti "online" apliciranje. Sve naknade koje postoje mogu se naplatiti putem mobilnog kredita, uplate na račun (pa da slikamo uplatnice), PayPal i sličnih servisa sa online transakcije ... Online sistem bi funkcionisao na sljedeći način: - putem aplikacije unosite Vaše pristupne podatke (podatke bi dodijelile institucije u skladu sa zaštitom ličnih podataka i sprječavanjem zloupotrebe) i na taj način ste pristupili sistemu. Imate opciju da izaberete koji dokument Vam je potreban. Nema potrebe da upisujete "milion" podataka jer su Vaši podaci već ranije upisani. Dovoljno je da odaberete dokument koji Vam je potreban i aplikacija će Vam navesti cijenu. Kada uplatite zaposlenik/ca će Vam pripremiti dokumente i obavijestiti Vas kada iste možete preuzeti. Na ovaj način nema čekanja u redu, nema mogućnosti da Vam fali neki podatak ili papir, a cijene bi realno trebale biti povoljnije jer nema potrebe za zapošljavanje velikog broja radnika na šalterima obzirom da će aplikacija uraditi sav posao, a na radnicima je samo da dokumente isprintaju i potpišu/pečatiraju. - ukoliko registrujete biznis nema potrebe da donosite raznorazne potvrde (o nekažnjavanju, o izmirenju poreza, o neosuđivanju...) i plaćate sve te potvrde jer aplikacija to provjerava kroz sistem. Aplikacija će od Vas tražiti da popunite podatke o biznisu i dodate pdf/word verzije standardnih dokumenata (statut, ugovor o osnivanju...) i navesti Vam troškove. Kada uplatite troškove dobiti ćete obavještenje kada možete doći po Vaše rješenje o registraciji. Ista aplikacija treba automatski omogućiti dodjelu ID i PDV broja, te rješenja o statističkom razvrstavanju "na klik" jer ste putem iste i registrovali biznis pa je sve to povezano u sistemu. I na kraju u saradnji sa bankama može se omogućiti i zahtjev za otvaranje računa u banci. Na ovakav način možete uštediti veliki iznos novca. Na ovaj način smo napravili ogromnu uštedu u vremenu i novcu, te stekli uslove za privlačenje stranih investitora ali i u velikoj mjeri smanjili strah domaćih stanovnika koji se jednostavno "plaše" registrovati biznis jer smatraju da je to vrlo komplikovano i skupo (u suštini i upravu su). Sa druge strane omogućili smo građanima brz, jeftin i jednostavan način za lične dokumente koje će manje platiti, neće čekati u redu, ne može im faliti papir... Naravno kao i svaki sistem ne može se totalno implementirati pa je potrebno omogućiti ljudima koji ne koriste tehnologiju ili imaju probleme sa vidom itd pomoć bilo to putem telefonske linije ili na drugi način. Tih ljudi svakako nema puno tako da nije problem i njima udovoljiti.

Resursi

Potrebno je kreirati bazu podataka koja će sadržati sve podatke na jednom mjestu. Mogu se iskoristiti baze koje institucije sada imaju i povezati ih u jednu kako bi aplikacija mogla ponuditi širok spektar opcija. Potrebna je aplikacija koja je u suštini poprilično jednostavna - povezuje se sa bazom i na zahtjev klijenta "pokupi" podatke koje će koristiti da ispuni zahtjev klijenta koji može tražiti izdavanje dokumenta ili registraciju biznisa. Potreban je server i domena za aplikaciju i bazu.

Ciljne skupine

Unaprijediti ćemo život svih građana koji bi ne sumnjam sa velikim zadovoljstvom koristili aplikaciju da izbjegnu probleme sa kojim se često susretnu.

Partneri

Ideju trebaju podržati Javne institucije koje su nadležne za izdavanje dokumenata (Općinski, Kantonalni uredi i entitetski uredi) i institucije nadležne za registraciju biznisa (Općine i Kantoni). Također trebamo za partnera firme koje se bave izradom i održavanjem aplikacija, te hostingom.

Finansijski okvir

Jedan od najjačih servera sa domenom na tržištu košta oko 400KM godišnje. Ukoliko imamo partnera za izradu (a trebalo bi da imamo jer su Bit Alijansa, Ministry of Programing itd odlučili podržati projekte) naš jedini trošak bi bio server. Ovaj trošak je mizeran u odnosu na troškove koje sada imaju institucije koje se bave izdavanjem ovih dokumenata iako su neefikasne, a najvažniji uspjeh je zadovoljstvo građana i garantovano povećan broj domaćih i stranih investicija u pokretanje biznisa. Svakako postoji mogućnost pronalaska sponzora koji bi ustupio mjesto na svom serveru. U ovom slučaju nemamo nikakve troškove.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.