Problem

Naučnici predviđajuju da pandemija SARS-COV-2 virusa neće prestati do kraja 2020. godine. Istovremeno, vlade, kako BiH, tako i ostalih Evropskih zemalja, počinju vraćati ekonomiju na noge ponovno i postepeno otvarajući sva polja industrije. Glavna briga epidemiologa jeste da će drugi, sasvim moguće i jači val širenja virusa, nastupiti po otvaranju ekonomije. Dosadašnje praćenje SC2 virusa nije bilo efektivno niti sistematski provedeno, dijelom jer je bilo sporo i zahtjevno, a dijelom jer je do 40% širenja virusa sprovedeno kroz asimptomatične ili slabo simptomatične nosioce. Tolika količina epidemiološkog praćenja nije ostvariva manuelnim procesima. Ovom idejom taj problem rješavamo i neizbježni povratak prosperitetne ekonomije pravimo sigurnijim za sve nas.

Ideja/Rješenje

Ideja ovog projekta jeste stvaranje web aplikacije „geoCOVID“ kojom korisnici, aktivacijom Blueotooth usluga, automatski pohranjuju svoju lokaciju svako 15 ili 30 minuta. Enkripcijom svojih podataka, geopodaci se šalju na servere zajedno sa unosima dnevnog kviza gdje korisnici izvještavaju svoje simptome (koji mogu biti blagi ili jači). Na serveru se pohranjuju i neprekidno obrađuju podaci te pametnom identifikacijom klastera (skupa ljudi koji su boravili na istim lokacijama u posljednjih par dana) blagih simptoma se detektiraju potencijalni asimptomatični ili slabo simptomatični slučajevi. Istovremeno u radu sa epidemiolozima, u sistem se unose prethodne lokacije pozitivno testiranih osoba te se korisnički rizik time i ažurira. Shodne akcije se sprovode kroz doktore porodične medicine koji mogu zatražiti detaljnije izvještaje simptomatične populacije te zajedno sa epidemiolozima imati sistematski način tretiranja istih. Ovim putem se svi korisnici osjećaju sigurnijim, a potencijalni nosioci virusa (koji mogu biti slabo simptomatični a koje trenutačni sistem ne obradjuje) se rano detektiraju i smanjuju epidemiološki rizik. Sve ovo dopušta lakšu i sigurniju adaptaciju pokretanja ekonomije.

Resursi

S obzirom na količinu podataka koje će aplikacija skupljati, i kvalitet enkripcije korisnika, potrebna je softverska kuća ili kompanija koja ima dovoljno resursa (ili čak i servera) da se bavi tim problemom. U sklopu toga, sistem za integraciju sa epidemiolozima i njihovim sistemima mora biti efikasno sproveden.

Ciljne skupine

Realizacijom ove ideje sve skupine populacije će beneficirati. Počevši od evaluiranja rizika vrtića (praćenjem kretanja porodice) sve do javnih ustanova i domova za starije ljude. Svi korisnici javnih institucija i usluga će se ovim putem osjećati sigurnije.

Partneri

Svi/bilo koji članovi Bit Alijanse.

Finansijski okvir

S obzirom da ne mogu procijeniti koliko projekt ovih razmjera zahtjeva resursa, siguran sam da organizatori ove incijative, članovi Bit Alijanse mogu.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.