Problem

Naše društvo već godinama pokušava (u biti jako malo čini) da se smanji količina plastičnog i drugog otpada koji u velikim količinama završava u prirodi, rijekama, jezerima i moru.

Ideja/Rješenje

Najviše nam za oko zapinju brojne plastične vrečice po gradu i u prirodi. Sada u ovoj COVID krizi još više se povečala potrošnja jednokratnih plastičnih proizvoda (npr. rukavica i sl.). Ono što bi trenutno polučilo odlične rezultate bila bi zabrana prodaje jednokratnih plastičnih proizvoda . Pored ovoliko zabrana koje su nam uvedene ovih dana, mogla bi biti i neka koja čuva okoliš. Rukavice trebaju biti plastične ali kvalitetne tako da se mogu oprati, dezinficirati i ponovno koristiti. Takođe pojedini proizvodi ne moraju imati plastičnu ambalažu ili postotak plastike u ambalazi može biti puno manji (sve može biti zkonom propisano). Također mislim da naši zdravstveni radnici moraju imati kvalitetno jednodjelno zaštitno odjelo koje se može lako i brzo obući, a po završetku posla lako skinuti, oprati, dezinficirati i biti spremno za ponovnu upotrebu. Druga stvar bitna za zaštitu naše sredine je odlaganje otpada u tzv. Pametne kante za smeće. Nažalost , često možete vidjeti da i ako je smeće bačeno na za to predviđeno mjesto (u kantu) da ga često vjetar, razne životinje pa čak i pojedine osobe ponovo vade i i ono se raznosi gradom što jako narušava njegov izgled I stvara lošu sliku o gradu. Što bi bila Pametna kanta? To je i dalje kanta za smeče, samo konstruirana tako da kada se jednom smeće baci u nju više se ne može vaditi sve dok se ne odveze na odlagalište za otpad. Kanta koja ne ispunava taj uvjet nije “pametna” kanta nego “glupa” kanta za otpatke. Naravno da su takve kante već napravljene samo ih je jako malo postavljeno u gradu. U gradu Mostaru sam primjetio takve kante u krugu škole Stare gimnazije i ispred o.š. fra Petra Bakule za elektronički otpad. Vjerovatno ih ima još negdje ali je to nedovoljno. Gradske vlasti bi morale donjeti odluku o upotrebi ovakvih kanti u najvećoj mjeri i inzistirati kod komunalne službe na njihovoj upotrebi i pomoći im u nabavi ili čak proizvodnji takvih kanti.

Resursi

Grad i komunalna služba.

Ciljne skupine

Gradovi, općine, prigradska naselja i sela.

Partneri

Grad , turistička zajednica i komunalna služba.

Finansijski okvir

Ideja bi mogla biti prikazana kao projekat i od nekih europskih fondova bi se mogla dobiti sredstva za realizaciju.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.