Problem

Mala i nerazvijena poljoprivredna proizvodnja dovodi svaku državu u jako ovisan i nestabilan položaj. Ljudi napuštaju sela, odlaze u gradove pa i u druge države, što loše utiče na demografsku sliku države.

Ideja/Rješenje

Smatram da svaka država treba moći štititi svoju poljoprivrednu proizvodnju do nivoa zabrane uvoza. Sada u ovoj COVID krizi je više nego očito zašto je to od vitalnog interesa za svaku državu. Ovo bi se trebalo odnositi i na države koje su već članice EU i koje nisu. Svi političari trebaju pod hitno podržati i sprovesti ovu ideju u djelo (rok 2mjeseca). Industrijska proizvodnja se ne treba štititi na takav način, ali poljoprivredna mora.

Resursi

Ministri poljoprivrede koji bi ovu ideju trebali prikazali kao vitalni nacionalni interes svake države, a posebno onih manje razvijenih.

Ciljne skupine

Stanovnici svih država.

Partneri

Domaći ministr, strani ministri i EU parlamentarci. Ovaj zakon bi bio od velike pomoći manje razvijenim državama tj. njenom seljaku (pitanje je samo žele li se razvijene zemlje odreći ovog dijela kolača, a i naši političari možda više vole dijeliti poticaje svojim glasačim nego omogućiti seljaku da proda svoje poljoprivredne proizvode).

Finansijski okvir

Ovaj zakon ne bi ništa koštao, a bio bi od velike pomoći manje razvijenim državama tj. njenom seljaku (pitanje je samo žele li se razvijene zemlje odreći ovog dijela kolača, a i naši političari možda više vole dijeliti poticaje svojim glasačim :-) .


Novosti

Korisnik nije unio novosti.