Problem

Zaštitna oprema koja se koristi od strane medicinskih radnika kao i građana baca se u smeće te se odlaže na smetljištima, a proizvodi se iz naftnih prerađevina.

Ideja/Rješenje

Proizvodnjom zaštitne opreme od reckliranog materijala kao što je PET, PP i slični smanjili bi količinu otpada koja se odlaže na deponije, također iskorištena zaštitna oprema bi se smrvila pretvorila u granulat te ponovo brizganjem plastike pretvorila u novu zaštitnu opremu. Samim procesom pretapanja, granulacije te brizganja plastike na visokoj temperaturi i pritisku ( 180 - 250C) došlo bi do sterilizacije materijala. Na ovaj način bi se zatvorio krug reciklaže. Reciklaža se odnosi samo na plastičnu zaštitnu opremu kao što su viziri, vezice za maske i sl.

Resursi

Kao resurs potrebno nam je finansiranje za mašinu za brizganje plastike, koju smo već djelomično napravili. Također potrebni su nam inžinjeri sa iskustvom u brizganju plastike da bi nam pomogli oko kreiranja alata za brizganje, i finansijska sredstva potrebna za izradu alata te materijal za proizvodnju.

Ciljne skupine

Realizacijom ove ideje ćemo pomoći zaštiti okoline u kojoj se svi nalazimo svaki dan.

Partneri

Kao partneri bile bi nam potrebne kompanije koje rade reciklažu materijala u BiH mi već imamo kontakt sa njih nekoliko. Također bili bi nam potrebni investitori koji bi podržali razvoj ove ideje.

Finansijski okvir

Implementacija ovde ideje bi koštala 10 000 do 20 000KM.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.