Problem

Pojedine gradske/općinske službe slabo obnašaju svoj posao, zbog lošeg ustroja, načina rada a najviše zbog nedostatka podataka. Brojne obitelji i pojedinci imaju određena prava, ali zato što za njih ne znaju ili se sami nisu prijavili ne ostvaruju ih. Smatram da svatko ko ima pravo na nešto, mora to i da ostvari , ako želimo biti malo naprednije i pravednije društvo.

Ideja/Rješenje

Osnivanje Informacijskog centra/službe na razini grada ili općine Informacijska služba bi imala samo dva zadatka: 1. Napravila bazu podataka na razini grada (općine) sa popisom svih osoba, upotpunjenom podatcima potrebnim za rad pojedinih gradskih službi. 2. Svim gradskim (općinskim) službama omogučiti pristup njima potrebnim podatcima za njihov rad. 1.Primjer: Glavni cilj rada Socijalne službe je pomoć najugroženijim. Za uspješan rad socijalne službe neophodni su podaci o cijeloj obitelji (tel.br., broj članova, dob, spol, zanimanje, zaposlen/nezaposlen/umirovljenik/učenik , primanja, imovina, zdravstveno stanje, …) Na osnovu tih podataka aplikacija bi mogla pojedince i obitelji uvoditi u pojedina prava ili ukidati stečena prava (npr. pravo na gradski stan, novčane nadoknade, kućna njega, plaćene režije, stipendije, …) , a ne čekati da se netko prijavi ili odjavi . Na ovakav način izbjegava se nepotrebna papirologija, a sustav bi bio pravedniji. 2.Primjer: Zavod za zapošljavanje bi također trebao voditi računa o socijalno najugroženijim i njima davati prioritet pri zapošljavanju, a odgovarajuća računalna aplikacija bi uz dostupnost svih potrebnih podataka mogla takve osobe stavljati kao prijoritet. Na takav način bi se smanjio broj socijalnih slučajeva u gradu/općini. 3.Primjer: Policijske službe ili porezna uprava, bi pomoću određenih aplikacija mogla zaključiti da li je imovina nesrazmjerna primanjima i ustanoviti dali se radi o radu na crno, neplaćanju poreza ili nekom drugom kriminalu. Ovakvim sustavnim radom smanjio bi se kriminal a punjenje proračunskih fondova bi bilo bolje. 4.Primjer Zavod za zdravstveno osiguranje mogao bi doći do brojnih statističkih podataka po pitanju raznih bolesti, a i o broju osoba koje su preboljele virus COVID 19 .

Resursi

Prostorija za smještaj servera, ured za rad i informatičari

Ciljne skupine

Svi stanovnici grada ili općine

Partneri

Gradska uprava (sve gradske službe).

Finansijski okvir

Finansijski okvir ovisi o resursima koje pojedini gradovi/općine već imaju ili nemaju.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.