Problem

Zdravstveni radnici općenito imaju pune ruke posla oko pacijenata koji su u bolničkim krevetima. Samom pojavom COVID-19 pandemije razmišljao sam na koji način smanjiti kontakt zdravstvenih radnika sa pacijentima na minimum, sve u cilju zaštite od virusa. Došao sam na ideju da se kreira uređaj koji će pratiti stanje pacijenta i dostavljati podatke na monitor/tv uređaj u kancelariji zdravstvenih radnika (doktora). Dakle na jednom tv uređaju bi doktor mogao da nadgleda veći broj pacijenata i prati kako se mjenja njihovo zdravstveno stanje. Također bi se uspostavila mogućnost obavještavanja doktora ukoliko se stanje nekog pacijenta pogorša pomoću aplikacije na mobilnom uređaju.

Ideja/Rješenje

Kao što sam već naveo plan je napraviti uređaj koji će pratiti stanje pacijenata. Uređaj bi se sastojao od senzora koji će mjeriti temperaturu i pratiti puls pacijenta i podatke koji se očitaju dostavljati direktno na tv uređaj koji će biti montiran u kancelarijama zdravstvenih radnika. Plan je da više pacijenata bude pračeno pomoću ovog uređaja, te će time zdravstveni radnici imati uvid u stanje više pacijenata sa jednog mjesta. Ovim bi se smanjio kontakt sa pacijentima koji su zaraženi COVID-19 virusom, te bi se kontakt ostvarivao samo po potrebi. Za primjer obavještavanja zdravstvenog radnika pomoću aplikacije uzmimo da se nekom pacijentu povisi temperatura iznad 37°C, tada bi zdravstveni radnik dobio obavještenje u vidu broj sobe i broj kreveta na kojem se nalazi pacijent sa povišenom temperaturom. I na taj način bi se ubrzao proces otkrivanja potencijalnih komplikacija. Također ova aplikacija i ovaj metod bi se mogao primjenjivati i poslije pandemije kako bi se u velikoj mjeri olakšalo zdravstvenim radnicima.

Resursi

Kako bi se izvršila realizacija ove ideje potrebno je razgovarati sa zdravstvenim radnicima u kojoj mjeri bi im ovo olakšalo rad sa pacijentima. Također, potrebno bi bilo više stručnih osoba koje bi pomagale pri izradi uređaja, kako bi se što više uređaja napravilo i pustilo u upotrebu u što kraćem roku. Dobro bi došla suradnja sa kompanijama koje se bave kreiranjem i izradom mobilnih i web aplikacija za monitoring i nadzor.

Ciljne skupine

Realizacijom ove ideje kontakt zdravstvenih radnika sa pacijentima bi se sveo na minimum. S tim, smanjilo bi se potencijalno širenje virusa na zdravstvene radnike, koji su na prvim linijama borbe protiv COVID-19 pandemije. Također, svaka promjena u stanju pacijenata mogla bi biti otkrivena na vrijeme, te mogle bi se izbjeći potencijalne komplikacije.

Partneri

Realizaciju ove ideje bi trebali podržati zdravstveni radnici. Osim zdravstvenih radnika, pri realzaciji ideje trebale bi se uključiti kompanije koje se bave "programiranjem" tačnije izradom mobilnih i web aplikacija, ali i kompanije koje vrše izradu dijelova pomoću 3D printera, kako bismo u što boljem obliku dostavili uređaj u zdravstvene ustanove.

Finansijski okvir

Kako bi se izvršila implementacija ove ideje potrebno je koristi se 3D printerom (2000KM) kako bi se izradio model uređaja koji bi mogao biti postavljen na ruku pacijenta ili na drugom mjestu koje zdravstveni radnici odaberu za najbolju poziciju za očitavanje pojedinih parametara. Osim toga potrebna su sredstva za kupovinu elektroničke opreme koja će se koristiti za izradu uređaja, cijena ovisi od kvalitete, vrste i količine elektroničke opreme. Potrebno je obezbjediti uređaj na kojem će se vršiti prikazivanje podataka na nivou jedne bolnice (TV/monitor). I također potrebna su finansijska sredstva za prostor na internetu gdje će se vršiti pohranjivanje podataka sa uređaja i slati dalje u aplikacije (npr. AWS, Microsoft idr). Cijena izrade sistema na nivou jedne bolnice grubo gledajući ne bi trebala preći 10000KM. (Odnosi se na veći broj pacijenata koji bi bili nadgledani pomoću uređaja)


Novosti

Korisnik nije unio novosti.