Problem

Liječenje malignih oboljenja je dugotrajan i kompleksan proces, naročito kada je u pitanju rak kod djece. Pojava raka u dječijem dobu stvara brojne poteškoće kako oboljelom djetetu (dugotrajno bolničko liječenje paćeno dugotrajnom socijalnom izolacijom, gubitkom kose, kompromitovanim imunosistemom, isključenosti iz obrazovnog sistema, cjelokupnim socijalnim isključenjem) ali i ostatlim članovima njegove uže porodice čiji život dobija jednu novu, složeniju dimenziju, u kojoj cjelokupna porodica mora uložiti dvostruke napore, kako bi se sa jedne strane borila za ozdravljenje oboljelog djeteta, a sa druge strane uspješno obavljati sve lične, porodične, radne, školske i druge obaveze koje imaju kao primarni tj.najbliži srodnici oboljelog djeteta. Nakon dugotrajnog bolničkog liječenja koje traje u prosjeku od šest mjeseci do godinu dana, slijedi period kućne izolacije uz terapije održavanja, nakon čega slijedi postepeno uključenje u društvenu sredinu, uz obaveznu resocijalizaciju i rehabilitaciju jer sva djeca oboljela/izliječena od raka imaju utvrđen stepen invalidnosti čak i ako je okom nevidljiv. Pojava raka u dječijem dobu uzrokuje brojne probleme cjelokupnoj porodici: roditelji često izostaju sa posla, povećanje su potrebe oko njege i skrbi za oboljelo dijete, briga oko duge djece tj,braće i sestara oboljelog djeteta. Pandemija COVID-19 dodatno je otežala ionako težak položaj oboljele djece i njihovih porodica, zbog straha od obolijevanja koje može značiti i nemogućnost izliječenja, kontrola i zdravstvenog praćenja stanja djeteta, odlaska u kupovinu ili obavljanja admnistrativnih i drugih obaveza, otežano praćenje on line nastave i pružanje pomoći u izradi domaćih zadataka, ponavljanju gradiva i slično.

Ideja/Rješenje

Udruženje porodica i prijatelja djece oboljele i izliječene od malignih bolesti „PIPOL“ Tuzla zahvaljujući dugogodišnjem radu i pružanju podrške i pomoći djeci oboljeloj i izliječenoj od raka i članovima njihovih porodica, čije je funkcionisanje otežano posebno u vrijeme globalne pandemije COVID-19, angažmanom ličnih asistenata za porodice oboljele i izliječene djece, kojim bi rukovodio stručni tim sastavljen od dva socijalna radnika i psihologom sa dugogodišnjim iskustvom, doprinio bi rješenju brojnih potreba i problema sa kojima se suočava ova populacija. Kroz individualni pristup ali i grupni rad sa korisnicima Udruženja, lični asistenti bi pružali neophodnu psihosocijalnu pomoć i podršku djeci oboljeloj i izliječenoj od raka, kroz edukativne, zabavne, i okupacione radionice, on line društvene igre, pružali bi pomoć i podršku u praćenju nastave, izradi domaćih zadataka i ponavljanju gradiva sa djecom ali i njihovom braćom i sestrama. S obzirom da je i vrijeme proljetne sjetve, provodili bi vrijeme sa djecom putem savremenih on line komunikacijskih kanala, čime djeca ne bi bila usamljena a roditelji bi imali više vremena da obave svakodnevne životne obaveze. Po potrebi, obavljali i kupovinu za roditelje, vršili plaćanje režija i slično. Svim navedenim aktivnostima djeci oboljeoj i izliječenoj od raka bila bi pružena adekvatna psihosocijalna podrška, što bi im olakšalo svakodnevno funkcionisanje tokom vanrednog stanja, čime bi se olakšao i unaprijedio njihov cjelokupan društveni položaj.

Resursi

Za realizaciju ove ideje COWIN-20GETHER neophodni su sljedeći resursi: Ljudski resursi: Dva socijalna radnika i psiholog sa postojećim iskustvom u radu sa djecom oboljelom i izliječenom od raka koji bi se nalazili na čelu tima, već postoje, i najmanje 20 ličnih asistenata koji bi na volonterskoj osnovi pružali pomoć i podršku djeci oboljeloj od raka i članovima njihovih porodica (nezaposleni VSS kadar ili studenti/apsolventi humanističkih i društvenih nauka: socijalnog rada, pedagogije-psihologije, medicine, edukacijsko-rehabilitacijskog zvanja koji žele doprinijeti stvaranju pozitivnih društvenih promjena ali i sticanju novih iskustava, znanja, druženja ...). Finansijski resursi: Sredstva za kupovinu didaktiče opreme i materijala za radionice, društvene igre i slično u iznosu od cca 2.000,00 KM. Sredstva za terenske troškove ( sredstva za gorivo i amortizaciju vlastitog automobila) u iznosu oko 2.000,00 KM.

Ciljne skupine

Ciljana skupina su djeca i mladi oboljeli i izliječeni od raka sa područja Tuzlanskog kantona i članovi njihovih porodica, najmanje 20 porodica iz svih gradova i općina Tuzlanskog kantona.

Partneri

Partneri u realizaciji ove ideje bili bi: predstavnici studenskih odsjeka – studenti humanističkih i društvenih nauka, udruženja određenog stručnog kadra: pedagoga-psihologa, socijalnih radnika, defektologa, eventualno biroi za zaposljavanje sa područja Tuzlanskog kantona kao i zainteresovani nezaposleni VSS kadar sa područja Tuzlanskog kantona.

Finansijski okvir

Sredstva za kupovinu didaktiče opreme i materijala za radionice, društvenih igara i slično: 20 X 100 KM = 2.000,00 KM Sredstva za terenske troškove ( gorivo i amortizacija vlastitog automobila): 20 X 100 KM = 2.000,00 KM


Novosti

Korisnik nije unio novosti.