Problem

Ideja "Bogatstvo različitosti u novom ruhu" ima za cilj izradu WEB stranice KUD-a"JAJCE",kako bi mogli nastaviti svoj rad na promovisanju tradicije i običaja. Ovom idejom ćemo doprinijeti da naš rad i aktivnosti vidi veći broj ljudi ,a isto tako web stranica će nam pomoći pri predstavljanju raznih projekata ,kao i lakša realizacija istih.

Ideja/Rješenje

Izradom WEB stranice KUD-a"JAJCE"-Jajce ćemo doprinijeti da nastavimo promociju naših aktivnosti: -Promocija Etno radionice u kojoj izrađujemo suvernire i narodne nošnje ,te promocija tradicionalnog veza ,keranja i tkanja na stanu(natri). -Promocija Međunarodnog dječijeg festivala folklora ,te Međunarodnog festivala folklora "Dani Vlatka Jurića",u organizaciji našeg Društva ,gdje se na jednom mjestu druže mladi koji baštinu tradicije zemalja iz kojih dolaze -Promocija koreografija igara (u blizini nacionalnih spomenika ) za turiste Promocija i prikazivanje učenja pojedinih koraka iz koreografija narodnih igara

Resursi

Da bi se realizovala ova ideja potrebno je angažovati osobe koje bi nam kvalitetno uradili sranicu koja bi sadržavala puno jedinstvenih i unikatnih informacija od kojih će naši posjetioci imati koristi,te izrada video uredaka o našim aktivnostima ,zatim angažovanje djevojaka i žena iz Etno radionice ,te naših članova Folklornog ansambla sa kojim bi pridonijeli boljem prezentiranju koreografija narodnih igara u promociji istih .

Ciljne skupine

Realizacijom ove ideja će biti unaprijeđen rad djevojaka i žena iz Etno radionice, ,djeca i mladi će biti zainteresovani na promociji tradicije i običaja ,te veća zainteresovanost za učešće u radu i aktivnosti u KUD-u"JAJCE"-Jajce

Partneri

Smatramo da bi realizaciju ove Ideje trebalo da podrži Općina Jajce , J.U.Agencija za zaštitu baštine Jajca ,Turistička zajednica SBK,Ministarstvo kulture i obrazovanja SBK,te institicije na nivou Bosne i Hercegovine.

Finansijski okvir

Da bi se realizovala ova ideja potrebno je obezbijediti financijku potporu koja bi inosila 1.400,00 KM: -Izrada web stranice u iznosu od -----350,00KM -izrada video uredka iz Etno radionice -----150,00KM -izrada promotivnog video uredka za Festivale -----300,00KM -izrada promotivnog uredka za predstavljanje koreografija narodnih igara --600,00KM UKUPNO za raalizaciju ======1.400,00KM


Novosti

Korisnik nije unio novosti.