Problem

Zastarjeli sistem obrazovanja koji je prisutan u BiH

Ideja/Rješenje

Ovaj sadašnji princip obrazovanja koji je prisutan u svim segmentima obrazovanja u BiH je mnogo star i trebalo bi to da se mijenja iz korijena. Jedan od pokazatelja je da smo mi prešli na ONLINE obrazovanje, a to u suštini je samo jedna velika šminka koju naš obrazovni kadar prestavlja. Ono što se sada radi je isto što je i da su rekli ucenicima prosli ste. Daju im uradjene zadatke i da to prepisu i da predaju i oni kasnije daju postotke kako hoce... A da ne govorimo o tome što je veliki broj nastavnog osoblja nekompatentan za rad na računaru. Reformu u obrazovanju treba napraviti i to tako što će se napraviti donacije svim školama i omoguciti djetetu svakom od 1-og razreda osnovne da ima neko poznanstvo na računaru. Upoznat sam sa tim da vecina skola u BiH nema dovoljno računara, ali to se sve može riješiti sa nekim od donacija koje treba da obezbedi naša država. Time bi se uspjelo stvoriti znanje i ljubav prema računaru, ne u smislu igranja igrica, nego u poznavanju sve više alata koji ce mu trebati u buducnosti. Znamo da je će za nekoliko godina papir biti prošlost jer IT sektor je broj JEDAN u svijetu i samim tim je potrebno sve više radnog kadra. Moja ideja je da se napravi jedna ONLINE platforma koju ce kroistiti sve škole na nivou BiH i preko nje ce moci da sa ucenicima komuniciraju i da im daju neke obaveze koje je moguce izvesti putem interneta. Naravno uz sve ovo je potrebno i radnom osoblju uvesti neku praksu o poznavanju te web stranice. Mnoge škole na svijetu imaju neku sličnu platformu koje koriste za edukativne svrhe, ali nažalost to kod nas nema još uvijek ili imaju neke srednje skole mudl koji koriste za svoja 2-3 predmeta. Ova web stranica bi mogla imati predosti neke i za roditelje u vidu e-dnevnika koji bi im omogucio uvid u svakom trenutku o njihovom djetetu(ocjene,izostanci...), te nekim informacijama koje predmetni nastavnik objavi za roditelje. Ovo bi služilo kao neki dodatak obrazovnom sistemu koji bi funkcionisao normalno kao prije korona virusa, ali bi ucenici imali odredjene obaveze putem platforme, te bi u slucaju bilo kakvih elemnetarnih nepogoda u svakom trenutku mogao da potpuno besplatno da odgovori svim zahtjevima normalne škole, za razliku od ovih privremenih sistema koji se koriste koji su limitirali neke stvari(vrijeme, mogucnost video poziva za max 10 osoba a kod ostalih ugasene kamere). Ako želimo da nam mladost ostane i da gradi ovu državu onda uvedimo neke promjene od samog obrazovanja i usmjerimo ih ka zanimanjima za koja ima posla u BiH, jer nigdje nije kao tamo gdje si rodjen!!

Resursi

Finansiski resursi su broj jedan, jer ulažemo u obrazovanje, a znanje je moc.

Ciljne skupine

Život učenika će dobiti novu dimenziju, jer ce biti u trendu sa ostalim zemljama.

Partneri

Država jer ako želimo zaustaviti odlazak mladi trebamo investirati u njih.

Finansijski okvir

Okvirna cijena je oko 30 000 km


Novosti

Korisnik nije unio novosti.