Problem

Pokrivenost uvoza izvozom je loša već duži period. Najveći razlog tome je nedostatak poticaja od Vlasti i činjenica da građani u velikoj mjeri radije kupuju uvoznu robu nego domaću. Kao najporažavajuće primjere navodim vodu koje BiH ima u izobilju a uvozi milione KM vrijednosti vode godišnje, slijede hrana, drvo itd.

Ideja/Rješenje

Obzirom da je naš mentalitet takav da nam nije dovoljno reći: "Ako kupiš domaće naša ekonomija će biti snažnija i svima će biti bolje" nego želimo korist vidjeti odmah i isključivo na ličnoj osnovi nas je potrebno stimulisati. Moja ideja je kreiranje aplikacije lojalnosti za mobitele na kojoj se skupljaju bodovi u svim trgovinama samo za artikle koji su proizvedeni u BiH. Kako bi spriječili zloupotrebu koju rade neke firme u BiH koje uvezene proizvode prepakuju i navode 387 barkod dodati uslov da je minimalno 30% proizvoda porijeklom iz BiH. Kupci će svoje bodove moći koristiti za plaćanje Javnih usluga (npr. Taksa za ovjeru dokumenata) i usluge Javnih preduzeća (parking, struja, voda, komunalije...). Na taj način ljudi štede novac, a javni sektor ne gubi novac jer većina ovih usluga nema velike troškove, a pored toga kupovinom domaćeg pojačati ćemo ekonomiju pa će taj novac koji bi građani platili za ovjeru dokumenta, parking i slično opet biti u budžetima ali višestruko uvećan, a građani zadovoljni jer su ostvarili uštede.

Resursi

Potrebno je kreirati aplikaciju koja će se instalirati u trgovinama kako bi mogli skenirati kartice/mobilne aplikacije i dodijeliti bodove. Potrebno je obezbijediti čitače kartica/aplikacija na mjesta gdje se iste mogu koristiti kako bi građani mogli plaćati karticama (na automatima za parking, na šalteru u Općini, Poreznoj... Za mobilne telefone bi kreirali aplikaciju koja memoriše podatke o kupovinama i bodove. Za stariju populaciju koja ne koristi smartphone kreirali bi fizičke kartice.

Ciljne skupine

Unaprijediti ćemo život svih građana koji će napokon na konkretan i opipljiv način shvatiti zašto je važno kupovati domaće.

Partneri

Firme koje se bave programiranjem i žele kreirati aplikaciju, trgovine koje bi prihvatile instaliranje aplikacije i Javne institucije i Javna preduzeća koja bi omogućila korištenje bodova u zamjenu za usluge.

Finansijski okvir

Ukoliko pronađemo sponzora koji će besplatno uraditi aplikaciju za ideju su potrebna minimalna ulaganja a to je izrada kartica (samo za starije osobe koje ne koriste smartphone mobitele) i ulaganje u marketing.i za segment marketinga možemo zatražiti ustupanje medijskog prostora na Javnim RTV servisima ili privatnim koji žele podržati projekat, a za segment izrade karticamožemo zatražiti donaciju od Javnog sektora ili firmi koje rade izradu. Također možemo uspostaviti suradnju sa domaćim firmama koje bi platile izradu kartica i zauzvrat dobile reklamu na način da njihov naziv firme ili logo bude na karticama.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.