Problem

Obzirom na trenutnu situaciju sa COVID-19, sva moguća terapeutska i profilaktička oružja su potrebna u borbi protiv ove bolesti. BCG vakcina je pokazala pozitivan efekat na mnoge zarazne bolesti koje nisu tuberkuloza, no do sada nije ispitivana kod infekcija sa SARS-CoV2. Efekat ove vakcine varira po populaciji, tako da je izuzetno bitno testirati ovu vakcinu pojedinačno po populacijama, kako bi se mogla pružiti što bolja i efikasnija zaštita protiv ove bolesti. Mnogo vremena će proći do nove vakcine za COVID-19, tako da su sve moguće mjere dobrodošle.

Ideja/Rješenje

Hitno testiranje efikasnosti BCG vakcine u kontekstu njenog efekta na proizvodnju antitijela i tesitranje na nespecifične terapeutske imunološke efekte. Prva faza podrazumijeva testiranje potencijala BCG vakcine kao profilaktika koji će izazvati proizvodnju antitijela (imunoglobulina G, M i A), obzirom na to da SARS-CoV2 usporava proizvodnju istih kod COVID-19 pacijenata. U slučaju da ova vakcina ima benefite kod COVID-19 pacijenata, to bi značajno promijenilo smjer borbe protiv ove bolesti, obzirom na dostupnost ove vakcine.

Resursi

-Obzirom na sigurnost i stogodišnju upotrebu BCG vakcine, ne postoji potreba za testiranje sigurnosti ove vakcine na laboratorijskim životinjama. -Pacijenti volonteri, kao i radnici koji su konstantno izloženi COVID-19 pacijentima (npr. zdravstveni radnici, esencijalni radnici). -Dvije skupine po 30 osoba; 30 pacijenata volontera i 30 radnika konstantno izloženi COVID-19+ osobama. - Osoblje ovlašteno za nadgledanje, pripremanje i administraciju vakcine. - Dovoljno ampula BCG vakcine za statistički bitnu skupinu

Ciljne skupine

1. Pacijenti kod kojih je infekcija sa SARS-CoV2 dijagnosticirana prije pojave simptoma. 2. Radnici izloženi visokom broju pacijenata pozitivnih na COVID19 3. Pacijenti pozitivni na COVID-19 , bez sekundarnih oboljenja za kojih se ne predviđa teži klinički oblik COVID-19, a koji imaju blaži kliničku sliku.

Partneri

Internacionalni Burch Univerzitet; Federalno/entitetsko Ministarstvo Zdravstva; Kliničke ustanove sa COVID-19 pacijentima; Opskrbitelj BCG vakcine za BiH, Zavod za Javno Zdravstvo FBiH/RS.

Finansijski okvir

Obzirom na široku dostupnost BCG vakcine u BiH, zbog obavezne BCG vakcinacije pri rođenju u čitavoj državi, već postojeće zalihe BCG ampula se oprezno mogu iskoristiti u svrhu ove veoma potrebne kliničke studije. U slučaju da bi se BCG ampule morale kupovati, cijena jedne ampule od 20 doza je od 2 do 3 USD. Novac bi bio potreban za osobe koje će vršiti administraciju doza, te za analize titara antitijela kod testnih subjekata, što bih, obzirom na količinu testiranih uzoraka, koštalo do 3000KM, uzimajući u obzir standardu cijenu ovih testova na tržištu.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.