Problem

U trenutnoj situaciji kao posljedici širenja virusa Covid-19, mali broj država je pronašao adekvatan sistem informisanja državnih organa o generalnom stanju zdravlja svojih građana te samim time, vlasti imaju nepotpuno i otežano adekvatno sistemsko rješavanje pojedinačnih i globalnih problema tokom razvoja krize. Vlasti u Bosni i Hercegovini se trenutno služe metodom izbjegavanja kontakta, tj. da što veći broj građana ostane u svojim domovima, gdje funkcionalnost ove metode za posljedicu ima djelimično i sporadično usporavanje širenja virusa. Pojava virusa u staračkim domovima pokazala je manjkavost ove metode, jer štićenici ovih domova su u najvećoj mjeri osobe koje imaju slabu ili nikakvu komunikaciju sa vanjskim svijetom.

Ideja/Rješenje

“CoronApp” je idejni projekat za izradu mobilne aplikacije (Android i IOS) u svrhu pomoći Kriznim štabovima svih nivoa u BiH, u cilju kvalitetnijeg, pouzdanijeg, detaljnijeg informisanja i stvaranja pretpostavki za kvalitetnije upravljanje krizom Covid – 19 na svim nivoima.

Resursi

Resurski potrebni za realizaciju projekta su: Ljudski resurski - developeri za hakaton Serverska infrastruktura PR i Marketing Bit Alijanse App store i google play store account licence Infrastrukturni servisi (firebase VPS, razvijanje API-a)

Ciljne skupine

Smatramo da ova mobilna aplikacija bi mogla biti pristupačna i korisna za: Zdravstvene institucije i ustanove u Bosni i Hercegovini Nevladine, volonterske i humanitarne organizacije Građane BiH

Partneri

Partneri za realizaciju ovog projekta bi mogli da budu: IT kompanije Tekekomunikacijske firme Zdravstvene institucije i ustanove u Bosni i Hercegovini Nevladine, volonterske i humanitarne organizacije

Finansijski okvir

Finansijski okvir ovog projekta se zasniva na sljedećim parametrima: Marketing i PR Hakaton eventa orgunizuje “BIT ALIJANSA” prema svom marketing konceptu. Nagrada za najbolju ekipu bilo bi dodjeljivanje prava i obaveza za održavanje i servisiranje aplikacije u testnom periodu. Naknadu za njihov angažman u periodu od 6 do 12 mjeseci, tj. prvo 12 mjesečno uposlenje dao bi donator nagrade u ukupnom iznosu od maksimalnih 5.000,00 KM brutto odnosno 25.000,00 KM mjesečno za ekipu od 5 osoba, odnosno 300.000, 00 KM brutto godišnje za plate navedene ekipe. Činjenica je da postoje administrativne prepreke u formi tendera za koje nadležni državni autoriteti trebaju naći forme. Takođe posebno pitanje predstavlja aspekt autorskih prava te testni period. Finansijski okvir ovakve ideje u predloženom obimu i sadržaju odnosi se na isključivo na izradu algoritma i projekta kao i razvoj softwera.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.