Problem

Pojavom Korona virusa, škole su suočene da održavaju online nastavu, koristeći razne tehnologije kao (eTim, viber group...itd). Medjutim kvalitet nastave je pretrpio puno jer nastavnici nisu spremni (neki još uvijek) da koriste online alate i stvore koristan sadržaj koji će kvalitetom biti sličan onome u školi.

Ideja/Rješenje

Da se napravi platforma "Poduči me" Web site, koji će omogućiti dijeljenje sadržaja (video, text, animacija, linkovi i kvizovi) izmedju nastavnika u svim školama (osnovnim i srednjim), na način da se taj materijal ponudi od strane autora toga sadržaja (nastavnika) svim nastavnicima, a koji će tretirati dio lekcije ili određene tematika iz nekog predmeta ili više predmeta. Ovako rješenje, bi omogućilo svima zainteresiranim školama da međusobno koriste kvalitetne materijale i na taj način uštede vrijeme i resurse potrebne za pripremanje tih sadržaja. Također, dio ovih resursa mogu biti dostupni i učenicima, kao dio dodatne online nastave ili kao dopuni znanja.

Resursi

Tehnicki resursi se ogledaju u tome da se napravi platforma koja bi koristila kao repozitoriji za nastavne materijale, tj. da se napravi Web stranica koja će omogućiti nastavnicima da dijele izmedju sebe napravljeni materijal za izvođenje svojih časova. Ljudski resursi su nastavnici koji će dijeliti svoje pripremne nastave i materijale sa drugima putem Web, kao i potrebno osoblje za odrzavanje ovakve platforme i tim koji će pružiti osnovnu edukaciju za upotrebu ove platforme. Finansijski resursi se ogledaju u otkupu domene i prostora za ovakvu web stranicu a koja ce imati dovoljan kapacitet da čuva sve uploadovane podatke.

Ciljne skupine

Učenici osnovnih i srednjih škola svih razreda u BiH. Ovo rješenje može se ponuditi i fakultetima i njihovim studentima širom BiH.

Partneri

Osnovne i srednje škole, UNDP i Bit alijansa kao tim koji će omogućiti edukaciju za korištenje platforme i osnovne alate.

Finansijski okvir

U zavisnosti od zainteresiranih skola, na početku se može pokriti nekoliko osnovnih i srednjih škola. Cijena implementacije nije visoka cca. 10000 KM. Najskuplji su troškovi održavanja edukacije i otkup fizickog prostora za web platformu koji bi bio potreban za pohranu nastavnih materijala.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.