Problem

COVID-19 je ostavio veliki uticaj na našu svakodnevnicu, ali je isto tako samoizolacija potaknuta pandemijom, istaknula određene društvene probleme kojih nismo bili svijesni prije, ili smo iste zanemarivali. Naime, slobodno vrijeme predstavlja nešto čemu se u pandemijom netaknutim životima iskreno radujemo, međutim danas nam to predstavlja najveći teret. Iako se takav problem naizgled čini trivijalnim, organizacija i pravilno iskorištavanje slobodnog vremena može potaknuti razvijanje akktivnog građanjstva, građanskog odgoja i obogaćivanja civilnog društva. Internet i društvane mreže pohranjuju velik izvor informacija, te stvaraju brojne mogućnosti. Samim tim, predstavljaju izniman resurs, koji je često neiskorišten, prvenstveno radi činjenice da informacije koje nas zanimaju, naročito informacije o određenim događajima i akcijama do nas ne stižu u realnom vremenu. Na taj način, tako bogati resursi (slobodno vrijeme i informacije) iostaju trajno neiskorišteni, dok je društvo uskraćeno, u smislu da nema mogućnost iskoristiti te resurse u svrhu neformalnog obrazovanja, učestvovanja u zajednici ili jednostavno izgradnji svoje ličnosti. Postoje brojne studije koje loše iskorišteno slobodno vrijeme svrstavaju kao jedan od uzroka maloljetničke delikvencije i društvene pasivnosti među mladima. Samim tim, ovo rješenje zapravo predstavlja odgovor na dva problema, a to jesu neiskorišteni potencijal za unapređenje civilnog društva i zajednice i loša organizacija slobodnog vremena.

Ideja/Rješenje

Kao što je prethodno navedeno, ovo rješenje predstavlja odgovor na dva društvena problema, a to jeste neadekvatno iskorišteno slobodno vrijeme i neiskorišten potencijal za razvoj civilnog društva i aktivnog građanstva u Bosni i Hercegovini. Rješenje bi se emitovalo u vidu aplikacije za smartphone uređaje, tj. putem Apple iOS i Android platformi. Aplikacija je zamišljena kao personalizirani planer slobodnog vremena. To znači da po preuzimanju aplikacije, korisnik na osnovu seta pitanja stvara profil. Demografski profil, to jeste karakterizacija korisnika bi se realizirala pomoću pitanja koja bi omogućila aplikaciji da shvati slijedeće faktore: 1) godište korisnika; 2) prebivalište korisnika; 3) obrazovanje i vještine korisnika (npr. poznavanje stranih jezika, tečajevi, kvalifikacije,…); 4) interese korisnika i 5) vremenski okvir koji korisnik želi da aplikacija isplanira. Nakon kreiranja profila, korisnik bi mogao odrediti dane u sedmici ili vrijeme koje on/a želi ispuniti i isplanirati, tj. organizirati. To znači da korisnik unese raspored svojih obaveznih aktivnosti, da bi aplikacija jasno razgraničila slobodno vrijeme od svakodnevnih obaveza. Koristeći algoritam, aplikacija bi stvorila format za svakog korisnika, na osnovu prethodno datih informacija. Druga dimenzija aplikacije je klasični metod ponude i potražnje. Aplikacija bi imala partnere; u ovom slučaju to bi bile volonterske organizacije, nevladine organizacije, obrazovne institucije, event manageri, i sl. Naime, navedene stranke bi prosljeđivale aplikaciji informacije o njihovim nadolazećim događajima, konferencijama, okupljanjima, radionicama, itd. Samim tim, aplikacija bi mogla razviti svoju data bazu, i usmjeriti resurse, u ovom slučaju korisnike, tačno na događaje koji odgovaraju njihovim imenovanim interesima. S druge strane, imajući u vidu da je vrlo teško u potpunosti ispuniti slobodno vrijeme samo takvim događajima, aplikacija bi na osnovu kreiranog profila zapravo korisnika upućivala i ka literaturi, filmovima i online sadržajima ili programima koji bi iste mogli zanimati, po uzoru na njihov karakter i afinitete. Aplikacija predstavlja spoj edukatvno-zabavnog karaktera, istovremeno implementirajući smart time management kao odličan odgovor na izazove svakodnevnice.

Resursi

Uz kreatora aplikacije, tj. nositelja projekta, resursi koje bi ova incijativa zahtjevala su pretežito oni ljudski i finansijski. Prvenstveno realizacija ideje bi zahtjevala saradnju sa stručnim developerom aplikacija, radi proizvođenja dizajna i razvijanja algoritama aplikacije. Pored toga, ovaj projekat bi zahtjevao saradnju sa psihologom, koji bi se konsultovao tokom procesa kreiranja univerzalnih, ali relevantnih pitanja za stvaranje što vjerodostojnijeg i preciznijeg profila korisnika. Finansijski resursi će biti razrađeni u nastavku.

Ciljne skupine

Prednost ovog projekta jeste činjenica da rješenje zaista ima potencijal da utiče na veliki broj ljudi. Shodno tome, ciljna skupina, jesu korisnici smartphone uređaja, koji imaju želju za unapređenjem i boljim iskorištavanjem svog slobodnog vremena, ali i osobe koje imaju želju za sticanjem neformalnog obrazovanja i aktivnog učešća u civilnom društvu. Zhang piše kako je čak kod 72.9% ispitanika loše potrošeno/iskorišteno vrijeme uticalo na životno zadovoljstvo, tj. potaknulo manjak istog. Samim tim, rezultat ove aplikacije kao rješenja bi mogao predstavljati revolucionaran odgovor na posljedice problema. Pretpostavlja se da će najzastupljenija ciljna grupa biti učenici i studenti, posebice zato što su oni grupa ljudi koja najintenzivnije pokušava da uspostavi vezu sa izvorima neformalnog obrazovanja, te da ispune svoje slobodno vrijeme. Druga moguća ciljna grupa ljudi koja bi bila obuhvaćena radom i misijom aplikacije su osobe koje pokušavaju uskladiti svoje interese i/ili pronaći hobije uz svoje svakodnevne obaveze ili posao. Aplikacija bi bila pristupačna i uticajna kako kod tinejdžera, tako i kod osoba u zreloj dobi.

Partneri

S obzirom na to da je aplikacija direktna promocija aktivnog građanstva i poticanja razvoja civilnog društva, kao jednog od osnovnih postulata demokratije, USAID-ovi fondovi bi mogli biti jedan od izvora finansijske podrške. Razvojna priroda projekta bi mogla potaknuti podršku i TIKA-e. Organizacije koje bi mogle pružiti sličnu podršku jesu SIDA i UNDP. Imajući u vidu da je priroda aplikacije velik iskorak za fromatiranje sistema aplikacija, kao i organizaciju data baze, BitAlliance, kao udruženje infromatičara, zajedno sa vodećim bosanskohercegovačkim informatičkim preduzećima, kao što su Authority Partners i Atlant BH. Uz navedene partnere,projekat bi podršku mogao očekivati i iz fondova Omladinske Banke Bosne i Hercegovine. Razlog zašto bi partneri trebali uložiti u aplikaciju, jeste činjenica da je to ideja koja ima zaista velik potencijal za dodatni razvoj, kao i za unapređenje kako lokalne, tako i šire društvene zajednice.

Finansijski okvir

Puni iznos finansijskog okvira: 6000 KM 1. App developer: 70%; 2. Konsultacije sa psihologom: 10%; 3. Honorar: 20% od ukupnog budžeta Prvo podrazumjeva razvijanje dizajna i aplikacije, kao i održavanje iste. Druga stavka obuhvata konsultacije sa diploniranim/licenciranim psihologom, koji bi trebao dati uvid i osvrt na pitanja koja su podloga za kreiranje profila korisnika. Treća stavka se bavi honorarom za kreatora ideje, tj. inicijative. Honorar predstavlja poticaj za sve pregovore sa partnerima, budućim korisnicima usluge, kao i sa developerom i kreaciju seta pitanje koja će revizirati psiholog. Također, kreator preuzima odgovornost za promociju samog projekta.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.