Problem

Novonastala situacija izazvana pandemijom COVID-19 prouzrokovala je znatan pad bosanskohercegovačke ekonomije, što je zahvatilo sve grane privrede. Pandemija je po ekonomiju djelovala dvojako, na proizvodnju, ali i na potrošnju. Zemlje partneri u okruženju takođe doživljavaju pad BDP, dok radnici u inostranstvu ostaju bez radnih mjesta, što će dovesti do pada priliva novca u BiH. Slabija kupovna moć dovešće do usmjeravnja troškova na ono najosnovnije za građane, bez velikih investicija, kao što su pokretanje poslova, širenje poslovanja, ulaganje u nekretnine i slično. Jedna od grana privrede koja je doživjela totalni kolaps je zasigurno turizam. Sve rezervacije su otkazane, te nije moguće pružanje bilo kakvih usluga. Istаknutо је dа su turizаm i ugоstitеlјstvо mеđu privrеdnim grаnаmа kоје ćе nајvišе prеtrpјеti štеtе zbоg nоvоnаstаlе situаciје, јеr sе i prеmа prојеkciјаmа Svјеtskе turističkе оrgаnizаciје nаvоdе gubici u turizmu оd 300 miliјаrdi dоlаrа u оvој gоdini nа svјеtskоm nivоu. Sa druge strane, građani i privrednici će biti narušenog psiho-fizičkog zdravlja izazvanim novonstalom situacijom, neizvjesnošću i siromašenjem.

Ideja/Rješenje

Ovaj projekat je usmjeren na intervenciju u oblasti turizma u BiH. U trenutnoj situaciji potrebno je ublažiti ekonomski pad konkretnim djelovanjem, pružanjem novčanih podsticaja za unapređenje turističkih kapaciteta, snimanjem promo materijala izabranih destinacija, kreiranje savremenog sajta na kojem će se promovisati destinacije, kao i instagram profila, a kojim će upravljati nadležno Ministarsvo ili krovna turistička organizacija. Sajt će nuditi opciju da svaka turistička destinacija može upravljati svojim materijalom, mjenjati ga, ažurirati i slično. Naše turističke destinacije su pristupačnije građanima nego one van države, ali su nedovoljno promovisane. S obzirom da većina građana neće moći da priušti odmor u inostranstvu pravo je vrijeme da podignemo atraktivnost i popularnost naših destinacija i da građanima omogućimo ljepše dane nakon silnih briga i stresa u posljednjih mjesecima. Promocijom BiH turizma kroz ovaj projekat ćemo stvoriti navike kod našig građana da uživaju unutar naših granica, a našoj ekonomiji priliku da ublaži trenutno negativno stanje.

Resursi

-Tehnički: web sajt na kojem će biti vršena promocija i postavljen promo materijal -Ljudski: dizajner sajta, administrator(i) sajta -Finansijski: sredstva za podsticaje, pripremu promo materijala, dizajn i postavljanje sajta

Ciljne skupine

Realizacijom ideje poboljšaćemo ekonomiju naše države, stanje u privredi, stabilnost naših privrednika i samih radnika u oblasti turizma. Projekat će uticati na poboljšanje opšteg psiho-fizičkog stanja svih građana BiH.

Partneri

Realizaciju ideje bi podržalo Ministartsvo trgovine i turizma, Privredna komora, Republička razvojna agencija, Krovna turistička organizacija, Turističke organizacije i agencije i Savez opština i gradova.

Finansijski okvir

-Podsticaji za konkretne projekte kojima će se unaprijediti turistički sadržaji (od 10.000 KM pa nadalje) -Priprema materijala i dizajn sajta za promociju turizma 2.000 KM -Zakup prostora sajta na netu 1.000 KM -Snimanje i montaža promo videa 10.000-15.000 KM ( u zavisnosti od broja lokacija koje se snimaju) koji će biti objavljen na više portala i zvaničnih sajtova partnera u projektu


Novosti

Korisnik nije unio novosti.