Problem

1. Onemogućen boravak u prirodi djeci sa poteškoćama u razvoju tokom pandemije, 2. Narušeno mentalno zdavlje tokom karantena. Trenutno stanje u oblasti unapređenja i promocije društvene inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju je neinformisanost i neobrazovanost građana, prosvetnih radnika, roditelja djece sa poteškoćama u razvoju i tipične djece te nizak nivo svijesti o položaju, problemima i potrebama marginalizovanih grupa u lokalnoj zajednici.

Ideja/Rješenje

1. Iskorištenje vanjskog prostora u rekreativne svrhe (staze za trčanje, prostor za jogu i druge fizičke aktivnosti za djecu sa poteškoćama u razvoju). Cilj infrastrukturnih radova, opremanja dječijeg igrališta i sportsko-rekreativnog kutka je stvaranje uslova, sadržaja i prostora za odrastanje i razvoj djece sa poteškoćama u razvoju u sredini koja ih neće uskraćivati za aktivnosti na otvorenom, zajedno sa ostalom djecom. Opremanje dječijeg igrališta i sportsko-rekreativnog kutka u u sklopu objekta „Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju“ u sklopu nabavke didaktičkih rekvizita za vježbanje i sprava za vježbanje za djecu sa poteškoćama u razvoju. Kroz realizaciju projektnih ideje doprinjećemo rješavanju sledećih prioriteta : - obezbijediti veću vidljivost djece sa poteškoćama u razvoju; - omogućiti bolju interakciju i društvenu inkluziju između djece sa poteškoćama u razvoju i tipične djece; - poboljšati uslove za stvaranje pristupačnog javnog sadržaja za djecu kroz opremanje dječijeg igrališta i sportskog rekreativnog kutka; - povećati nivo informisanosti, znanja i obrazovanosti zaposlenog nastavnog kadra u osnovnim školama i roditelja o položaju; - problemima i potrebama marginalizovanih grupa u njihovom društvu kroz održavanje edukacija od strane stručnih lica; - doprinjeti boljoj informisanosti građana o poremećajima govora i jezika i zanemarivanju djece.

Resursi

1. Tehnički (kroz saradnju sa firmama koje se bave distribucijom specifičnih vanjskih sistema - rekreativnih vanjskih sprava za dječije igralište koje moraju biti prilagođene djeci sa poteškoćama u razvoju), 2. Organizacijski (3 stručna saradnika tehničke i medicinske struke, 5 stalno zaposlenih, te brojni saradnici), 3. Finansijski (Opština Modriča finansira štampanje promo materijala).

Ciljne skupine

Ciljnu grupu projekta čine 30 roditelja djece predškolskog i školskog uzrasta sa poteškoćama u razvoju i roditelji tipične djece, nastavno osoblje iz 2 centralne i 16 područnih osnovnih škola, odnosno 17 učiteljica i 13 učitelja, 115 članova Udruženja MNRL, 52 djevojčice i 63 dječaka.

Partneri

1. Opština Modriča, 2. Opštinske institucije, 3. Mjesne zajednice 4. Resorna ministarstva i drugi vezani državni subjekti.

Finansijski okvir

Nabavka didaktičkih rekvizita za vježbanje i sprava za vježbanje za djecu sa poteškoćama u razvoju : - vanjske sprave za dječije igrališta komad 5 2.430,58 KM - lopta masažna gimnastička komad 8 21,00 168,00 KM - konopac za preskakanje sa brojačem komad 4 9,00 36,00 KM - fitnes orbitrek komad 1 650,00 KM - fiksni bicikl za vježbanje komad 1 350,00 KM UKUPNO : 3.634,58 KM


Novosti

Korisnik nije unio novosti.