Problem

Sada, više nego ikada, tokom ove krize COVID-19, ljudi imaju više slobodnog vremena, još više vremenski povećavaju upotrebu Interneta i bili bi spremni provesti vrijeme na Internetu uz lako dostupne online događaje različitih pružatelja usluga na jednom mjestu kako bi upotpunili svoje vrijeme (sve online edukacije bi imali na jednom „monitoru“ / „mobitelu“: kursevi, webinari itd. - neki od njih su i besplatni za pristup), bez puno "klikova", a sa konkretnim rezultatima i jednostavnim pretragama, gdje bi većina ljudi danas na taj način zadovoljila potrebe za dodatnim edukativnim sadržajima, posebno u sferama njihovih individualnih interesovanja. Dakle, potrebe postoje, ali većina njih treba biti izazvana, motivirana, podržana sa nečije strane, pa im treba pružiti i online mentorstvo, administratore koji razumiju njihove potrebe za online eventima, pa čak i ponuđeni individualan pristup za svakog od njih, sa savjetima i "mega" raznovrsnom ponudom online događaja i edukativnog sadržaja iz gotovo svih sfera. Ljudi u izolaciji trebaju koristiti sadašnjost na zanimljiv i konstruktivan način, te pređenim kursevima, zanimljivim događajima, dodatnim educiranjima u vidu webinara i sl., u suštini, investiraju i u svoju budućnost, kada će u jednoj vremenskoj tački ponuda za zaposlenjem i karijernim napredovanjem ponovno rasti, a oni će biti spremniji za tržište rada i poslove u profitabilnim branšama, uz nadograđene vještine i veći nivo znanja.

Ideja/Rješenje

Postoji li bolja prilika za lica u izolaciji ili ona koja žele da nadograde svoja znanja i vještine, od aplikacije koja će pohraniti stotine različitih internetskih događaja tijekom krize COVID-19, pružajući im svaki centimetar informacija i obrazovanja koje su im potrebne?! Nakon razdoblja krize, platforma će promovirati stvarne događaje bilo koje prirode (od muzičkih spektakla do korporativnih sastanaka i konferencija) za koje će ljudi grabiti u potrazi, nakon višemjesečne izolacije, ali će platforma i dalje nuditi i promovirati online događaje za svoje korisnike. Svaki online događaj ima i edukativni karakter i pruža teorijsku pripremu i praktične vježbe, putem video linkova i video aplikacija, u zavisnosti od ponuđača, u vrlo različitim područjima i interesima koji bi mogli privući korisnika. Događaji i online kursevi će biti ponuđeni na nekoliko internacionalnih jezika, sa različitih kontinenata, pogotovo od ponuđača online događaja onih područja "Zapadnog svijeta" koja koriste najmodernije i najefikasnije metode učenja putem Interneta, ali i domaćih edukacionih centara. Poslovna ideja je najuže vezana za organizaciju i promociju (online) događaja. Jedinstvenost usluge se ogleda u aplikativnom softveru (platformi "sve na jednom mjestu") sa multifunkcionalnim pristupom i informativnom stranom aplikacije, geolokacijskom komponentom, te karakteristikama online "shopa" kroz ponudu i prodaju velikog broja usluga/proizvoda koji se tiču organizacije događaja raznih ponuđača, koje bi zanimale korisnike (potražnju) za ovakvim uslugama. Još uvijek, barem na ovim prostorima, nije primjećena sveobuhvatna ( sa "all in one" karakterom) platforma ovog tipa, u području event menadžmenta, ali i "tržnice" online događaja, osim nekoliko istih za posebne/vlastite svrhe gdje se promoviše samo nekoliko događaja užeg interesovanja, sa nedostatkom inteaktivnog i multifunkcionalnog karaktera na stranici, što bi definitivno bilo promijenjeno i predstavljalo bi osvježenje na tržištu našim plasmanom aplikacije. Sa najmanjim brojem "klikova", korisnici mogu vrlo brzo doći do željenih online i "real" događanja iz "mase" događaja na jednom mjestu, naručiti iste za pristup u skladu sa svojim budžetom, gdje će im biti ponuđeno od besplatnih kurseva do onih koji zahtjevaju znatnu naknadu, ali pružaju i vrhunsko iskustvo u online edukaciji za svoje korisnike. Poslije stanja nesreće platforma će uvoditi i realne događaje u ponudi, gdje će se tim AdiX Eventora uključiti u promociju i ponovni razvoj lokalnog turizma, kongresnog menadžmenta i ugostiteljstva na njihovom oporavku sa svojom jakom bazom podataka učesnika u lancu organiziranja događaja (od hotela do edukacionih centara i mnogih drugih pravnih lica), te "običnih" članova platforme, sa druge strane (potraživača usluga i informacija o online i realnim događajima). Svi korisnici će moći uspostavljati poslovne saradnje sa učesnicima (pravnim licima) između sebe, kao i ponudama prema kupcima i realiziranim poslovima/uslugama (dakle, plan je da se obuhvate oba koncepta: "business-to-business" i "business-to-costumer"). Pored baze ponuđača usluga, predstavljena će biti i baza/listing velikog broja edukativnih sadržaja i događaja za članove platforme, uključujući i organizaciju i promociju online događaja (webinara, online kurseva, online konferencija i sl., blogova) npr. dok traju mjeseci izolacije i krize zbog pandemije, uključujući i period konsolidacije i prilagodbe populacije poslije ukidanja mjera ograničenog kretanja, nakon čega će opet preovladavati ponuda "fizičkih" događaja, ali se i dalje neće zanemarivati ponuda online edukacija, kako bi se ostvarilo naše načelo sveobuhvatnosti. Ponuda će obuhvatati i promociju javnih poziva i takmičenja za dodjelu grantova, poticaja, nagrada kao što je i projekat covIDEJA 2020 npr., ali i "online biblioteku" sa dostupnim knjigama čije je "skidanje" mahom besplatno i predstavlja edukativni materijal za korisnika u specifičnim sferama, gdje namjerava da "nadopuni" ili usavrši svoja znanja.

Resursi

Potrebna su 3 programera (m/ž), od kojih je jedan usavršen da radi Android aplikaciju, drugi IOS aplikaciju, treći/a zadužen/a za web razvoj aplikacije. Potreban je i jedan web dizajner, kao podrška web programeru, koji će sprovesti nacrte dizajna sa priloženog Vimeo videa u djelo. Potreban je jedan laptop sa solidnim ili jačim performansama, kao centralno mjesto sprovođenja/skupljanja aktivnosti pri razvoju aplikacija. Pored toga, potrebna su kratkoročna (novčana) sredstva za registraciju i zakup domene, te narudžbu određenih "plug-in" softvera za poboljšanje određenih funkcionalnosti aplikacije, kao i sredstva za promociju na "news" portalima i društvenim mrežama.

Ciljne skupine

1. Pojedinci - fizička lica a) Pojedinci kojima je potrebno dodatno obrazovanje Ljudi su uglavnom zaposleniji i zauzetiji u moderno doba, gube sve više i više vremena (sati) na poslu plus obavljajući druge dodatne obaveze i, ipak, pronalaze vremena za korištenje Interneta na mobilnim telefonima. Kako je i navedeno, sada - više nego ikada, tokom ove krize COVID-19 imaju više slobodnog vremena, još više povećavaju upotrebu Interneta i bili bi spremni provesti vrijeme na platformi uz lako dostupne online događaje različitih pružatelja usluga na jednom mjestu, gdje im je omogućen izbor ili, jednostavno, "surfanje"/informiranost. b) Lica željna sticanja dodatnih znanja i vještina itd., kao i lica koja trebaju usluge organizacije događaja To mogu biti mladi (bračni) parovi, roditelji koji bi i sopstvenim učenjem željeli da motiviraju svoju djecu da i oni uredno prate online nastavu, ljudi koji slave posebne životne trenutke, studenti, mladi poduzetnici, nezaposlena lica i sl. Oni će moći pronaći sve potrebne informacije o uslugama za privatne proslave (rođendani, godišnjice itd.) - lokacijama događaja ili web stranicama za učešće u online događajima i javnim pozivima, propratnim uslugama i njihovim cijenama itd., gdje će se nuditi i direktne usluge AdiX Eventora za planiranje događaja, zbog potreba ljudi za pomoć od ljudi sa organizacionim vještinama na profesionalnom nivou. Potražnja za online događajima, obukama i edukacijama se povećava ovih nedjelja, onoliko koliko će se potražnja za stvarnim događajima povećati kada završi COVID-19 i kriza izolacije, ali ovaj put će AdiX Eventor platforma biti razvijena i spremna online, sa produktivnošću AdiX Eventor tima podignutoj na visok nivo, kojim ćemo moći odgovoriti i udovoljiti što većem broju ciljne publike na vrlo kreativan, efikasan i funkcionalan način. Tokom krize i mjera izolacije, korisnici će imati slobodan pristup svim događajima. Nakon ove krize, tim AdiX Eventora će izraditi strategiju i odlučiti o tome koje će usluge i po kojim cijenama biti ponuđene korisnicima (uz naknadu). 2. Pravna lica a) hoteli, restorani i drugi ugostiteljski objekti (sa većim tržišnim i prodajnim potencijalima) Potencijalni kupci / klijenti bit će ponovno otvoreni hoteli i restorani, itd sa svojim ciljevima da se vrate na "stare staze", a zatim povećaju prodaju i prihode, gdje će oni i dalje tražiti raznovrsnost u uslugama: npr. da se povežu sa iznajmljivačima specijalne audio i video opreme, cvjećarama sa zanimljivim dekorativnim uslugama, zatim tu su i ketering kompanije, saloni ljepote itd. Mnogi od njih su subjekti koji su imali ogroman tržišni potencijal i kapital u periodu prije COVID-19, koji žele zadržati ili konsolidovati/poboljšati svoje pozicije na tržištu, ali i dalje će željeti da ponude nešto novo, čak i nakon krize, te podići organizaciju događaja na svojim lokacijama na viši nivo, povećati broj kupaca, a AdiX Eventor platforma bi mogla biti i njihov partner u ispunjavanju njihovih ciljeva. b) Ostali poslovni subjekti koji pružaju / nude proizvode ili usluge u lancu organizacije događaja ili čak u marketingu / promotivnom lancu usluga (edukativni centri, digitalne štamparije itd.) Bilo koji subjekat od njih, ne samo hote ili restoran, može biti registrirani (poslovni) korisnik platforme AdiX Eventor, jer bi njihovi promotivni sadržaji mogli biti smješteni na naslovnici platforme (glavni "feed") za određenu mjesečnu naknadu, mogu koristiti informacije drugih subjekata u aplikaciji (formirajući partnerstvo s nekim od njih, na primjer), mogu samostalno dodavati događaje koje sami organiziraju ili ugošćuju na svojim lokacijama, kao i određene druge dogovorene ili ugovorene pogodnosti koje bi mogla koristiti i ciljna publika pod a). Stoga bi, djelujući zajedno sa nama, kao naši klijenti ili partneri (ili pak sponzori), svako od nas mogao lako doći do ciljnih skupina. c) Poslovni subjekti kojima je potrebno opskrba u planiranju svojih događaja U ovu ciljnu publiku mogu se obuhvatiti i pravne osobe bilo koje djelatnosti, poput društveno odgovornih kompanija koje organizuju događaje za svoje klijente i partnere ili onih koje samo sponzoriraju / finansiraju druge pri organizaciji događaja ili jednostavno kompanije bilo koje poslovne djelatnosti koje traže bilo koje specifične/jednokratne usluge ili dobavljače za organiziranje naučnih, korporativnih, promotivnih ili bilo kojih drugih događaja.

Partneri

Partneri ovog projekta svakako mogu biti i partneri realizacije projekta covIDEJA 2020 - a to su neke od stranih institucija/organizacija koje djeluju na tlu Bosne i Hercegovine, imaju moderne "zapadnjačke" koncepte organizacije i poslovnog djelovanja, a iste primijenjuju na ovim prostorima kroz društveno odgovorne projekte kao što je UNDP, određene ambasade koje podržavaju projekte koji potječu od mladih i poduzetnih osoba i njihovu realizaciju, određene veće hotelske grupacije ili veći edukacioni centri, Turistička zajednica Kantona Sarajevo ili neke istitucije vezane za djelovanja u turizmu na višim nivoima i sl., između ostalih.

Finansijski okvir

Sa svim izloženim resursnim elementima iz tačke "Resursi" potrebno je cca 5.453,00 KM. U tu vrijednost uključeni su troškovi ljudskih resursa po ugovorima o radu i/ili ugovorima o djelu u iznosu od cca. 3.790,00 KM, jedan (1) laptop u vrijednosti od cca. 700,00 KM, troškovi promocije u iznosu od 783,00 KM, te troškovi rezervacije/registracije domene i hosting usluga, te dodatnog softvera cca 180,00 KM. Navedeni troškovi se mogu reducirati/smanjiti, posebno troškovi ljudskih resursa, gdje će i ukupni troškovi biti manji, ali bi vrijeme implementacije projekta bilo nešto duže, iako se procijenjuje da bi se koncem juna 2020. godine, ili čak i ranije, sve navedene aktivnosti mogle realizirati. Web aplikacija, koja bi bila prilagođena pametnim telefonima i tabletima, mogla bi biti realizirana već do sredine maja 2020. godine.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.