Problem

Bosna i Hercegovina se suočava sa globalnim problemom pandemije korona visrusa i uvodi niz mjera u cilju prevencije širenja zaraze I opće zdravstvene sigurnosti građana. Izolacija oboljelih i potencijalno zaraženih osoba, odredbe karantena, socijalnog distanciranja, upotreba maski i dr. su ključne preventivne mjere određene od strane lokalnih vlasti, a čija implementacija zahtjeva konstantnu kontrolu i nadzor. Policijske inspekcije vrše provjeru osoba kojima je izdato rješenje o samoizolaciji. Rješenja se izdaju da bi se ograničilo kretanje osoba koje su potencijalni prenosioci ili oboljeli. Ove osobe su mogle biti izložene zarazi, iako to nisu znali, ili su oboljeli bez simptoma bolesti. Nažalost, neke osobe krše rješenja o samoizolaciji dok ih nadležne službe ne stižu kontrolisati. Prema Izvještaju Ministarstva sigurnosti BiH, od 14.04.2020.g., ukupno je izdato 19868 rješenja o izolaciji, a izvršeni broj kontrola iznosi 5352. Od toga, 273 osobe nisu poštovale naredbe o zabrani kretanja, 32 osobe nisu poštovale izdato rješenje o izolaciji, izdato je 285 prekršajnih naloga. Prema ovim podacima možemo zaključiti da lokalne vlasti nisu u mogućnosti da kontrolišu sve osobe. Predpostavlja se da je broj osoba koje ne poštuju preporuke i izrečene mjere dosta veći, ali policija ne stiže da kontroliše sve adrese. Osobe koje ne poštuju rješenja i preporuke predsavljaju opasnost za zdrave osobe u svojoj okolini i doprinose širenju pandemije. Broj oboljelih svakodnevno raste, a samim tim i broj izdati rješenja o samoizolaciji. Kontrola stanovništva postaje otežana i neefikasna te se javlja potreba za uvođenjem sistema nadzora građana.

Ideja/Rješenje

Kompanija ''LUMITIC d.o.o. Sarajevo'' bavi se razvojem tehnologija za bežično lociranje i sistema za vizuelne efekte za javne i privatne događaje sa više hiljada posjetioca. LUMITIC wearable proizvodi, u vidu narukvice i akreditacije, koriste prostorno praćenje u realnom vremenu da bi omogućili interesantne funkcije. Ova napredna platforma za lociranje se služi hibridnom metodom kombinirajući signale radio frekvencija sa infracrvenim zrakama i tako postiže centimetarsku preciznost. Glavne funkcije tehnologije su: praćenje korisnika, društveno povezivanje, interaktivni svjetlosni efekti, zatim elektronski novčanik i ulaznica. Sistem nudi naprednu analizu podataka kao i sučelje za razvijanje aplikacija. Mnogobrojne aplikacije su većinom fokusirane na zabavu i marketing. Međutim, značajan dio tehnologije može poslužiti za suzbijanje pandemije korona virusa. Dio sistema za lociranje je iskoristiv za izvršenje rješenja o izolaciji i opću sigurnost građana. Locirajuće narukvice zajedno sa aplikacijama za mobitele omogućavaju nadležnim službama da prate kretanje registrovanih osoba, oboljelih i potencijalno zaraženih, i njihove ostvarene kontakte sa zdravim osobama. Sama aplikacija dala bi uvid u kretanje registrovanih osoba i onih koji krše rješenja o samoizolaciji, što bi u općoj primjeni povećalo zaštitu stanovnika. Uspostavljanje i implementacija sistema općeg nadzora bi znatno olakšalo kontrolu i suzbijanje pandemije korona virusa te doprinjeo općoj sigurnosti zdravlja građana. LUMITIC predlaže sistem općeg nadzora građana, koji se satoji od 5 komponenti: • Uređaj za lociranje – sigurnosna narukvica za praćenje kretanja registrovanih osoba • Mobilna aplikacija za zdravstvene radnike • Mobilna aplikacija za opće građane • Mobilna aplikacija za nadležne službe • Baza podataka za epidemiologe i lokalne organe vlasti Uređaj za lociranje sadrži elektronski uređaj za praćenje montiran u jednokratnu narukvicu, sa mehaničkim sistemom zaključavanja. Narukvicama raspolažu lokalne službe koje izdaju rješenja za samoizolaciju. Narukvica sadrži sigurnosni pojas koji nije moguće skinuti samostalno. Predviđeno je da registrovane osobe nose locirajuće narukvice 24 sata dnevno kroz period samoizolacije koji obićno traje 14 dana. Na kraju karantinskog roka korisnik vraća narukvicu zdravstvenom radniku, ili drugoj nadležnoj osobi, koji presjeca pojas narukvice i uništava ga. Uređaj za lociranje se dezinficira i koristi sa novim narukvicama za sljedeceg korisnika. Uređaj za praćenje je periodični odašiljač radio signala male snage. Domet praćenja je do 30m od najbližeg senzora za praćenje. Domet je moguće povećati do nekoliko stotina metara u budućim modelima. Mreža senzora za praćenje sastoji se od mobitela koji sadrze LUMITIC aplikaciju. Mobilne aplikacije su besplatne. Očekujemo da će mobilna aplikacija za opću upotrebu i sigurnost biti masovno prihvacena među građanima. Time će se stvoriti ad-hoc zona praćenja na nivou grada sa tendencijom da se prošiti na držvni nivo narednim fazama razvoja. . Mobilna aplikacija za zdravstvene radnike, epidemiolozima daje mogućnost praćenja kretanja svih građana koji koriste LUMITIC mobilnu aplikaciju, pacijenata i osoba u samoizolaciji sa locirajućim narukvicama. Prilikom trijaže od novog pacijenta se traži da ispuni uptinik o njihovim kretanjima, putovanjima i kontaktima sa oboljelim osobama. Putem aplikacije, zdravstveni radnici imaju uvid u kontakte pacijenta sa potencijalno zaraženim osobama, za koje pacijent zna i one za koje ne zna. Također, aplikacija sadrži funkcije za testiranje narukvica, njihovo aktiviranje i nepohodno servisiranje. Aplikacija za opće građanstvo upozorava korisnika i daje mu uvid o prisutnosti osoba sa rješenjem o samoiolaciji (kršitelj) u njegovom užem okruženju. Informacije su anonimne. Identitet i privatnost registrovanih osoba su zaštićeni, dok se njihov kodiran ID broj šalje lokalnim organima vlasti koji dalje poduzimaju neophone mjere. Korisnik mobilne aplikacije može vidjeti kada i gdje je bio u blizini registrovanih ili osoba koje ne poštuju rješenje o samoizolaciji te samostalno poduzeti preventivne mjere zaštite. Dodatnu sigurnost pruža korištenje narukvice uz aplikaciju, gdje se korisnik zvučnim signalom ili vibracijom upozorava kada je narušena socijalna distanca. Mobilna aplikacija za nadležne službe i lokalne organe vlasti omogućava dodatni nivo uvida u kretanje registrovanih osoba ili osoba koja krše izdato rješenje o samoizolaciji. Aplikacija služi kao automatski dojavljivač u bazu podataka za koordinate osoba kojima je izdato rješenje o samoizolaciji. Samo ovlaštene osobe mogu imaju uvid u identitet i kretanje registrovanih osoba.

Resursi

Realiacija ideje zahtjeva angažman stručnjaka i inženjera koji će raditi na razvoju tehnologije I nabavku potrebne opreme. Da bi se projekat realizovao u naredna 2 (maximalno 3 mjeseca) potrebno je formirati tim od 6 osoba, koji se sastoji od: glavnog inženjra – vođa projekta, HW/SW inženjer, 2 SW inženjera - programera, dizajner, proizvodni inženejra. Izrada plastičnih dijelova narukvica zahtjeva proizvodnju, koju je moguće realizovati primjenom 3D print tehnologije. Najekonomičnije rješenje bila bi kupovina 3D printera, materijala I dodataka u vidu tekstilnih ili čičak traka. Potrebna oprema: - 3D printer, 1 kom - material I dodaci za 3D print, 4 kompleta - tekstilne ili čičak trake, 1000 kom

Ciljne skupine

1. Zdravstveni radnici imaju mogućnost da prate kretanje i ostvarene kontakte pacijenata, potencijalno oboljelih i zdravih osoba koje koriste aplikaciju. Sve informacije se mogu koristiti i kao pomoć pri trijaži i dijagnosticiranju. Zdravstvenim radnicima je olakšan rad, kontrola i uvid u stanje pacijenata. 2. Osobe kojima je izdato rješenje o samoizolaciji obavzni su da nose narukvice u određenom periodu izolacije da bi nadležne službe mogle da vrše kontrolu. 3. Nadležne službe i lokalni organi vlast imaju uvid o podacima i kretanju osoba kojima je izdato rješenje o samoizolaciji, što olakšava kontrolu registrovanih osoba i primjene zaštitnih mjera. 4. Građani putem mobilne aplikacije imaju uvid o prisutnosti registrovanih osoba u svom užem okruženju te sami mogu poduzeti preventivne mejre samozaštite.

Partneri

Međunarodne organizacije, Lokalne organizacije, Lokalni organi vlasti

Finansijski okvir

Prva faza projekta predstavlja razvoj prototipa i testiranje tehnologije. Period realizacije: 2 mjeseca. Neophodna sredstva: 29.660,00 Eur. Druga faza projekta predstavlja pripremu tehnologije i proizvoda za masovnu proizvodnju. Period realizacije: 3 mjeseca. Neophodna sredstva: 27.390,00 Eur.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.