Problem

Zdravstvena zaštita trenutno nije dostunpna svim građanima na područiju FBiH. Ispitati sa onlin upitnikom da li je zdravtvena zaštita dostuna svim građanima, te rezulate istraživanje, staviti online staviti na raspolaganje donosiocima odluka u cilju unapređenja stanja koje smo ispitali sa upitnikom.Pitanje kakvu zdravstvenu zaštiu ima trudnica, hroničar, onkolološki pacijent?Da li su u drugom planu u odnosu na covid pozitivne pacijente. Jos interesantnije bi bili rezultati kada upitnik popuni covid pozitivan pacijent i njegovo mišljenje o zdravstvenom sistemu.

Ideja/Rješenje

sa online upitnikom, planiramo ispitati dostupnost zdravstvene zaštite na područiju FBiH. Ispitanici bi bili svi pacijenti uključujući i covid pozitivne. Veliku vrijednost bi imali podaci jer bi ukazali na potrebu da se unaprijedi zdravstvena zaštita za sve pacijente, kako za trudnice, hroničare, onkološlke pacijente i ostale uključijući covid pozitivne. Rezulati bi se prikupljali u realnom vremenui bili bi realn pokazatelj potreba svih pacijenata.

Resursi

potrebni su prije svega finansijski resursi za realizaciju ove ideje. Informaticar koji ce izraditi online upitnik, te ce podaci biti jano dostupni na starnicima donatora sredstava.

Ciljne skupine

Sa ovom idejom bi bio unapređen zivot svih građana na područiju FBiH. Ukazao bi da li postoje eventualni propusti u organizaciji zdravstvene zaštite, te da li je zdravstvena zastita dostupna svima.

Partneri

ambasade, nevladine organizacije UNDP, jer bi ova ideja bila pilot projekat, na manjem uzorku, a trebalo bi je ispitati na područiju citave Federacije BiH.

Finansijski okvir

Implentacija moje ideje bi kostala 5000km, sa izuzenom analitikom podataka i sa vizuelnim prikazaom podataka.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.