Problem

Uspostavljanjem zaštitinih mjera protiv širenja pandemije koronavirusa, došlo je između ostalog do narušavanja mnogih dječijih prava, posebno prava na obrazovanje. Ugrožavanje ovog elementarnog prava svakog djeteta prije svega uzrokovano je uvođenjem online nastave a posebno je naglašeno kod učenika mnogih škola koji dolaze iz porodica slabijeg imovinskog stanja. Naime, zbog nepovoljne finansijske situacije u kojoj se nalaze, a koja je u velikom broju slučajeva dodatno pogoršana pojavom koronavirusa, mnogi učenici nemaju mogućnost nabavke uređaja kao što su PC ili tablet uređaj kako bi mogli uspješno pratiti realizaciju online nastave. Većina njih vrlo otežanim putem uspije doći do djelimičnih ili potpunih informacija vezanih za online nastavu, dok postoje i oni (rijetki) koji vrlo oskudno raspolažu ovim informacijama (zavisno od mjesta prebivališta i drugih faktora). Ignorisanje ovog problema za posljedicu ima lošije rezultate u učenju učenika iz ove kategorije, neiskorištavanje potencijala mladih ljudi, što se dalje može manifestovati nemjerljivim ličnim i društvenim gubicima u različitim oblastima.

Ideja/Rješenje

Sistematično i kontruktivno pristupanje navedenom problemu može u velikoj mjeri doprinijeti smanjenju posljedica iskazanog problema i smanjiti negativan utjecaj velikih i naglih promjena u odvijanju nastavnog procesa na učenike koji dolaze iz finansijski nestabilnih porodica. Prvi korak u rješavanju ovog problema jeste nabavka tablet ili PC uređaja pomenutoj grupi učenika kako bi im se omogućilo pravovremeno i neometano praćenje nastavnog procesa i odgovarajuće učešće u realizaciji istog. Projekat nabavke tablet ili PC uređaja mogao bi se realizovati sredstvima iz rezervi, školskih, kantonalnih, gradskih, općinskih budžeta. Također, mnoga udruženja građana kao doprinos ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa mogu napraviti akcije prikupljanja novčanih sredstava u ovu namjeru, koje bi, sa velikom vjerovatnoćom, imale značajan odziv. Na ovaj način prikupljeni tablet ili PC uređaji bi se dodijelili školama koje među svojim učenicima imaju one koji dolaze iz porodica slabijeg finansijskog stanja. Škole dalje vrše distribuciju tablet ili PC uređaja isključivo vodeći se motivom da nijedno dijete ne smije biti uskraćeno za pravo na obrazovanje. Opciono, škole mogu od učenika kojima je dodijeljen tablet ili PC uređaj tražiti poboljšanje rezultata u učenju, zahtjevati razvijanje dodatnih vještina i znanja učenika u oblastima u kojima je njegov potencijal evidentan, zahtjevati dodatne prikladne angažmane učenika u cilju promocije škole i doprinosa imidžu škole i slično, čime bi benefiti implementacije ove ideje bili značajno uvećani. Pozitivni efekti implementacije ideje mogu biti vidljivi već nakon kratkog vremena implementacije, dok su dugoročni rezultati neupitni. Od učenika čije pravo na obrazovanje, zbog pandemije koronavirusa i nepovoljne finansijske situacije postaje u velikoj mjeri ugroženo, implementacijom ove ideje, moguće je formirati učenika koji daje doprinos promociji škole i njenom imidžu, učenika koji dodatno razvija svoje vještine i čiji napredak je sa svakog aspekta evidentan. Ovaj projekat bi se dalje mogao dopunjavati, dodatnom edukacijom nastavnog osoblja u oblasti online nastave, odnosno razvijanja vještina i znanja kako bi se digitalizacija nastavnog procesa mogla pratiti na zadovoljavajući način.

Resursi

Realizacija ideje je moguća sa minimalnim ljudskim resursima, a kvantitet ovog resursa će varirati od općine do općine. Pored ljudskih resursa su, naravno potrebni i finansijski, koji bi mogli biti obezbjeđeni na prethodno opisan način.

Ciljne skupine

Ciljne skupine su učenici osnovnih i srednjih škola, koji bi imali višestruke benefite implementacijom ove ideje koje se ogledaju u višestrukim mogućnostima za napredak umjesto skoro pa potpuno ugroženog prava na obrazovanje.

Partneri

Realizacija ideje može biti podržana od strane javnih preduzeća i institucija, drugih pravnih lica i pojedinaca.

Finansijski okvir

Finansijsku konstrukciju potrebnu za realizaciju ideje nije moguće tačno utvrditi, obzirom da ista varira od općine do općine, odnosno broja učenika koji bi bili obuhvaćeni ovim projektom. Sva finansijska sredstva za implementaciju ideje se odnose na sredstva za kupovinu uređaja za praćenje online nastave, dok bi se ljudski resursi koristili na volonterskoj bazi. Pored toga, čak i djelimična implementacija ova ideje predstavlja svojevrstan napredak, tako da obim finansijske konstrukcije ne utječe negativno na vrijednost ideje i njenu implementaciju.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.