Problem

Trenutno u svijetu je došlo do situacije sa virusom koji je natjerao ljude da provode vrijeme u zatvorenom prostoru i manje se kreću, možda i više posežu sa slatkišima i preobilnom ishranom. Ideja je da se ljudima omogući nastavak aktivnog života, učenje o pravilnom treningu i zdravoj prehrani, poseban akcenat na to da ostanemo zdravi i pokretni. Sistematska i planska pomoć pri umjerenom vježbanju, kroz prikaz vježbi, vodjenje jednog redovnog bloga sa uputama i svakodnevnom komunikacijom sa korisnicima, testiranja, online treninzi i samostalno planiranje treninga u saradnji sa sopstvenim trenerima. U projektu su angažovani i medicinski radnici, specijalisti nutricionisti. Izmedju ostalog uzeće učešće u planiranju kao i voditi blogove o zdravoj ishrani.

Ideja/Rješenje

Kao profesor sporta i fizičkog vaspitanja primjetio sam nedostatke koje je izazvala situacija sa korona virusom. Sve kategorije ljudi su pogodjene smanjenim obimom kretanja, naglim prestankom aktivnosti i sedantarnim načinom života u još većoj mjeri. Putem naše aplikacije doprinijećemo lakšem i kvalitetnijem kretanju, vježbanju putem mnogobrojnih sadržaja koji nudimo, kao i savjetima za ishranu. Od već ponudjenih treninga (preporučenih od naših profesora fizičkog vaspitanja i sporta i licenciranih trenera), testova za procjenu fizičkih sposobnosti, online treninga, velike baze vjezbi, samostalnog planiranja sa sopstvenim trenerima koristeći naše vježbe i alate, do vodjenja svakodnevnog bloga vezanog za aktuelna pitanja iz tematike sporta i ishrane. Očekivani rezultati su velika regionalna masovnost (to se već pokazuje, za ovo kratko vrijeme već imamo preko 1000 ulazaka na sajt i preko 15000 kliktaja na sajtu), a samim tim i zdravija populacija i bolje shvatanje značaja kretanja, pravilne posture, disanja, i jačanja mišića kroz naše programe ili samostalno. Ovaj program se sastoji iz sedam faza i dizajniran je za svakog sa adektvatnim nivoom mobilnosti, stabilnosti i snage mišića trupa, za one koji traže program koji mogu da koriste izvan teretane, a koji zahtjeva minimalnu opremu. Ako se izvodi pravilno i u cjelini, ovaj program pomoći će vam da napredujete stvarajući adekvatan nivo opšte snage, stabilnosti i mobilnosti trupa. Program je dizajniran tako da razvije tijelo na uravnotežen način jer omogućava aktivaciju mišića cijelog tijela. Odličan za jačanje gornjeg i donjeg dijela tijela zajedno sa mišićima centralne structure trupa. Omogućiće vam da razvijete snažnu, stabilnu i pokretljivu muskulaturu trupa.

Resursi

Resursi potrebni za realizaciju projekta su prvashodno ljudski. U realizaciju projekta su uključeni profesori fizičkog vaspitanja i licencirani treneri prilikom planiranja i osmišljavanja trenažnog dijela. Takodje i sportisti koje smo snimali prilikom izvodjenja vježbi. Zatim ljekari, specijalisti medicine su uključeni u pisanje blogova o zdravoj prehrani i savjetovanje korisnika. Snimatelj sa osvjetljenjem. Za sav tehnički dio je angažovana firma koja se bavi izradom aplikacija "NAPOWL". Materijalni resursi su takodje veoma značajni, odnose se na plaćanje usluga snimanja, tehničkog dijala izrade aplikacije i drugog.

Ciljne skupine

Ciljna skupina koja će imati neposrednu ili posrednu korist od aplikacije su svi naši korisnici. Nadam se da ćemo privući što širu publiku koja će naći kvalitetne informacije sa naših blogova o treningu i ishrani. Glavna ciljna grupa su zdrave osobe od 18 do 50 godina starosti sa našeg jezičkog područja. Stim da ćemo razvojem aplikacije da širimo ciljnu grupu a i prevodjenjem na strane jezike da radimo na promociji u drugim zemljama i drugim kontinentima. Cilj nam je ne samo regionalna nego i globalna promocija.

Partneri

Nadamo se prvo lokalnoj podršci. Tu mislimo na omladinska udruženja i lokalnu zajednicu. Takodje realizovanjem kompletne ideje pokušaćemo da se prikažemo i u republičkim okvirima, a možda i šire.

Finansijski okvir

Implementacija ideje bi koštala 7800,96KM. Od toga: Server 1440,57EUR, Admin 710,00EUR, Android aplikacija 1680,00EUR, iOS Aplikacija 158,00EUR. To je ukupno 3988,57EUR ili 7800,96KM.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.