Problem

Sa porastom broja zaraženih i napredovanjem COVID-19 virusa, naš tim je odlučio da predloži ideju koja ne samo da je izvodiva već i zanimljiva. Izražavamo veliku zabrinutost za oporavak ekonomije u Bosni i Hercegovini i kao građani ove države želimo pomoći. Novonastala situacija izazvana pandemijom COVID-19 prouzrokovala je znatan pad bosanskohercegovačke ekonomije, što je zahvatilo i grane poput turizma i prehrambene industrije. Statistika pokazuje da je 80% rezervacija na turistickim atrakcijama širom BiH otkazano. Pored toga, mnogobrojni domaći brendovi se susreću sa sličnim problemima koji ugrožavaju njihov opastanak i stabilnost na tržištu rada. S obzirom na trenutno stanje, eksperti predviđaju da će građani BiH ljeto 2020. godine provesti unutar nađe zemlje što direktno ukazuje na to da se turizam i prehrabena industrija trebaju maximalno izboriti za svoje mjesto u čemu ćemo im mi pomoći.

Ideja/Rješenje

Naša ideja se oslikava kroz jedinstvenu i za korištenje vrlo jednostavnu aplikaciju. Počinjemo od toga da je jedan od glavnih faktora za oživljavanje i oporavak ekonomske situacije domaćih industrija u Bosni i Hercegovini angažiranost javnosti; ipak je javnost primarni potrošač. Naš tim je napravio jednostavne kvizove na kojima građani mogu učestvovat nakon što se uslikaju sa zaštitnim maskama i jednim domaćim proizvodom, te na taj način šalju jasnu poruku da trebamo ostati kod kuće. Slanjem fotografije, korisnik je u mogućnosti pristupiti kvizu. Kviz sadrži dvije kategorije koje građani mogu da biraju po svojoj želji. Prvi program je znanje o turizmu BiH, a drugi znanje o domaćim proizvodima. Ovim pokrećemo i edukativnu stranu ovog kviza, jer se vrši provjera već postojećeg znanja građana. Kviz koji je osmišljen je samo prva etapa naše ideje. Turističke agencije bi bile zadužene za nagrađivanje u programu znanja o turizmu. Korisnici aplikacije koji pokažuje najveće znanje bit će nagrađeni turističkim vaučerima. Estimiramo da će građani provesti ljeto 2020. u Bosni i Hercegovini, a turizam kao jedna od najveće pogođenih sektora treba veliku pomoć. Nagrađivanje građana za znanja najbolja opcija. Domaći brendovi će na isti način kao i turističke agenciije osigurati nagrade za kategoriju znanje o domaćim proizvodima.

Resursi

Potrebni su nam finansijski resursi za realizaciju naše ideje koji se uglavnom odnose na plaćanje održavanja i izrade same aplikacije. U ovo uključujemo i sve ljude koji bi radili na izradi aplikacije kao ljudske resurse. Ono što je neophodno za uspjeh i realizaciju kompletne ideje, jesu upravo partneri iz turstičkih agencija i firmi koje proizvode domaće bez kojih je cjelokupan projekat besmislen i neizvodiv. Bitan, možda i ključni resurs, su mediji. Medijska podrška u ovoj situacija predstavljala bi nam jedan od glavnih resursa upravo zbog toga jer je to trenutno jedini način da informišemo građane o našoj ideji. I posljednji, ali ne manje bitan resurs, jeste upravo dobra volja građana, da daju svoju doprinos i na zanimljiv način pomognu ekonomiju Bosne i Hercegovine, a uz to, osvoje i vrijedne nagrade.

Ciljne skupine

Ciljna skupina su svi građrani koji svakodnevno koriste svoje smart telefone i mogu bez problema pristupiti aplikaciji i kvizovima.

Partneri

Ključni partneri su vlasnici turstičkih agencija i firmi koji prozvode domaće. Unutar ovih partnerstava bismo osigurali konstantnu interakciju između kompanija i agencija i njihovih potrošača čak i u kriznim vremenima. Brendovi se odazivaju i pomažu građanima a zauzvrat dobijaju povjerenje od svojih već postojećih a i budućih potrošača.

Finansijski okvir

U finansijki okvir bismo uvrstili novčani iznos potreban za realizaciju naše ideje koji iznosi okvirno, 4000KM. U ovaj iznos uvrštavamo realizaciju i održavanje naše ideje u toku prve godine korištenja.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.