Problem

Zbog preventivnih mjera, skoro pa sve zemlje koje imaju problem sa pandemijom su zabranile izvođenje obrazovne nastave bilo to u pitanju formalno ili neformalno obrazovanje. Iako se ne početku pandemije smatralo da će ista proći u kratkom vremenskom roku zahvaljujući preventivnim mjerama, nažalost se to nije desilo. S tim u vezi obrazovanje, naročito formalno obrazovanje, je moralo riješiti problem izvođenja nastave na bilo koji način, jer se procjenjuje da ova pandemija neće proći do početka ljeta. Pa se tako obrazovanje se u većini zemalja nastavilo sa primjenom modela učenje na daljinu. Učenje na daljinu se obično obavlja putem interneta ili eventualno putem TV prijemnika, kakav je slučaj i u BiH. Razvijenije zemlje već odavno imaju vlastite namjenske softverske platforme za učenje na daljinu koje koriste za uživo prenos nastave, testiranje i ispitivanje učenika / studenata, kao i za mnoge druge nastavne aktivnosti. Manje razvijene zemlje poput Bosne i Hercegovine u ovoj situaciji prešli su na instruktivnu nastavu, koja se zasniva na pisanoj komunikaciji i kratkim instrukcijama koje oblasti trebaju da uče učenici i student. U odnosu na razvijene zemlje, obrazovanje u manje razvijenim zemljama za vrijeme pandemije trpi na kvalitetu, zbog nemogućnosti da se učenicima / studentima predaju nastavne oblasti kao do sada, odnosno od kako postoji obrazovanje na svijetu.

Problem zašto nema uživo prenosa nastave koje bi obezbjedilo znatno kvalitetnije obrazovanje, leži u tome što nema infrastrukturnih resursa i trenutno brze solucije koja može napraviti ovu ideju da bude moguće. Jer su u pitanju stotine hiljada studenata i učenika i stotine škola.

Ideja/Rješenje

Ideja odnosno rješenje je implementacija Educor platforme u vidu nadogradnje na postojeću situaciju i alate koje se koriste u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi se obezbjedilo znatno kvalitetnije učenje na daljinu, koje se trenutno zasniva na pisanim instrukcijama putem aplikacije Google Classroom ili drugih namjenskih i nenamjenskih za ovu svrhu.

Educor (Education + Corona) je besplatna online platforma i solucija za učenje na daljinu, namjenski napravljena da se pomogne obrazovnim ustanovama za vrijeme Covid19 situacije. Način na koji će se pomoći jeste da brzom implementacijom (tehnička implementacija) za koju je potreban jedan radni dan i organizacijom nastave i izradom online dnevnika svih škola koje imaju isti plan i program (recimo osnovne škole u Republici Srpskoj, osnovne škole u jednom od Kantona Federacije BiH) procjenjeno je da je potrebno do 5 radnih dana (bez obzira na broj škola jer sve bi radile isti proces uporedo) transformiše tradicionalni način predavanja u školskoj učionici na online školsku učionicu. Zašto se vežu obrazovne ustanove koje imaju isti plan i program, upravo zbog efikanosti odnosno samo jedna škola, na primjer osnovna škole u Banja Luci će snimati i vršiti uživo prenos nastave a sve drugi škole u entitetu odnosno u Republici Srpskoj će pratiti to jer je isti plan i program za sve učenike, što znači da nema potrebe da se angažuju desetine škola nego samo jedna za dati entitet ili kanton.

Što znači da u roku od 6 dana može se postići sledeći rezultat: postavljanje kompletne platforme online, popunjavanje baze korisnika sa podacima učenika i studenata putem CSV / MS Excel tabela (bez obzira na koji je to broj - solucija Educor ima jasnu instrukciju), ograničavanj pristupa sadržaju gdje će učionici pristupiti samo oni učenici koji imaju dopuštenje da pristupe, organizacija online rasporeda časova, praćenje i analitika prisutnosti učenika na nastavi i omogućavanje ponovnog pregleda časova. Tako da platforma, zahvaljujući cloud infrastrukturi (AWS) može da vrši streaming sa neograničenog broja lokacija prema neograničenom broju korisnika istovremeno. Omogućavanjem na ovaj način uživo prenosa nastavnih časova značajno ćemo podići kvalitet obrazovanja koji je potreban, posebno najmlađima iz predmeta poput matematike, hemije, fizike, nacionalnih jezika, stranih jezika itd.

Detalje pročtitati u Draft verziji "Educor - Documentacija - I dio - covideja.pdf". Ili više informacija na https://educor.xyz.

Takođe, platforma sa svim navedenim dodacima dostupna je za testirati na: https://educor.online - Username: covideja2020, Password: 12345678.

Resursi

Budući da je platforma napravljena i testirana, potrebna je samo tehnička pomoći obrazovnim institucijama koje će biti nosioci aktivnosti, recimo osnovna škola u Sarajevu će raditi video prenos za sve osnovne škole u Kantonu Sarajevo. Dalje možemo zaključiti da su za ovu ideju u ovom momentu potreban support tim koji bi činila 3 čovjeka (cloud eksperta).
Za dalji razvoj ideje i da se ova platforma proširi sa novim dodacima kao što je interakcija između nastavnog osoblja i učenika, testovi i ispitivanje i mnoge druge stvari potreban je development tim koji će razviti kompletnu platformu.

Ciljne skupine

Ciljna skupina su svi učenici osnovnih i srednjih škola, te studenti svih fakulteta (univerziteta) u Bosni i Hercegovini. Odnosno sve obrazovne institucije u Bosni i Hercegovini.

Partneri

- Ministarstva obrazovanja (republičko i kantonalna)
- Vlade
- Softverske kompanije
- Domaće i međunarodne organizacije

Finansijski okvir

Implementacija platforme, kao što je i navedeno je besplatna. Međutim, cijene na cloud usluga nisu uključene u platformu. Cijena korištenja svih potrebnih cloud usluga po jednom času (45min) za svaku zasebnu obrazovnu ustanovu / entitet / kanton za sve učenike unutar toga, iznosilo bi oko 5.20KM (po času). I to bi se plaćalo samo dok se isto koristi. Za dalji razvoj platforme, odnosno za dostizanje verzije 1.0, potrebna su finansijska sredstva u iznosu od oko 45.000KM.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.