Problem

Svjedoci smo (vanrednih) okolnosti koje je uzrokovala pandemija virusa COVID-19. Posljedice nisu mimoišle ni odgojno-obrazovni proces, tako da se gotovo u jednom danu (redovna) nastava zamijenila "online" nastavom, te je kontinuitet obrazovnog proces, barem u onom tradicionalnom smislu, prekinut. Učenici i studenti, učitelji, nastavnici i profesori našli su se pred velikim izazovom koji je trebalo uspješno savladati u kratkom roku: nastaviti odgojno-obrazovni proces koristeći edukacijske platforme, savremene digitalne alate i servise, pri tome uvažavajući svoje specifičnosti, potrebe i mogućnosti. No, čini se da nisu bili svi spremni na ovaj izazov. Uporedo je počeo proces prilagođavanja, po(d)učavanja i edukacije u najširem smislu.

Ideja/Rješenje

EDUFORUM je fokusiran na učenje na daljinu i primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu. Kao učionica u digitalnom ambijentu u formi modernog foruma, EDUFORUM bi nastojao pomoći učesnicima odgojno-obrazovnog procesa u razmjeni iskustava, informacija, znanja, pozitivnih praksi i uspješnih projekata, a time želi potaknuti navike redovnog i kritičkog čitanja, promišljanja i cjeloživotnog učenja, afirmisati pozitivne priče, motivirati činjenje dobra i poboljšati produktivnost. Vjerujemo da bi ova ideja mogla biti uspješna zbog velike potrebe za platformom koja bi bila namijenjena, između ostalog, učenju na daljinu i primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu. EDUFORUM se pojavljujem u specifičnim okolnostima koje su izazvane pandemijom virusa COVID-19, te bi mogao biti u “sigurna luka” za učitelje, nastavnike, profesore, učenike, studente i njihove roditelje u kriznim vremenima. Kroz uključivanje u aktivnu diskusiju, EDUFORUM je platforma koja korisnicima može pružiti pristup kolektivnom iskustvu, kompiliranim materijalima i primjerima dobre prakse u realizaciji online nastave, raznih oblika učenja na daljinu i različite primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu Vidljiva i mjerljiva promjena i rezultata koji bi nastao implementacijom ideja ogledali bi se u broju stalnih (registrovanih) članova foruma, statistici posjete i pregleda sadržaja foruma, novih, originalnih sadržaja (tekstovi, video instrukcije, materijali…), a pravi smisao bi se ostvario kroz ojačavanje kompetencija učesnika odgojno-obrazovog procesa da koriste edukacijske platforme, savremene digitalne alate i servise u osiguranju kontinuiteta odgojno-obrazovnog procesa. Kroz (potpunu i dugotrajnu) realizaciju ideje EDUFORUM vjerujemo da bi se mogla promijeniti percepcija učenja na daljinu i primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu koja se, prema našem mišljenju, (po)smatrala kao alternativa za vanredne okolnosti. Mišljenja smo da se prednosti ovog vida (konsultativne) nastave mogu koristiti i mimo vanrednih okolnosti, primjenjujući najbolje prakse i primjere. NAPOMENA: Demo verziju projekta (uživo, sa demo sadržajima) možete vidjeti na www.eduforum.me

Resursi

Za potpuno i trajn(ij)u realizaciju EDUFORUM projekta i ideje potreban je zakup nacionalne .ba domene, hosting (po mogućnosti “Fully Managed VPS Hosting”). Imajući u vidu da se za realizaciju ove ideje koristi FLARUM platforma koja je pod MIT licencom potpuno besplatna, dio troškova predviđen za unapređivanje softverskih rješenja je unaprijed izuzet iz bilo kakvih kalkulacija. Pored toga, bilo bi poželjno u projekat uključiti nekoliko moderatora foruma koji bi dio slobodnog vremena žele investirali u širenje znanja i korisnih informacija, kao i na usmjerenje plodosnih diskusija i tema na Forumu. Moderatori su jedan od filtera i razloga da na Forumu dođemo do što provjerenijih i tačnijih informacija i primjerenih sadržaja. Održavanje Foruma i kreiranje originalnog sadržaja zahtijeva vrijeme i ulaganje napora.

Ciljne skupine

Vjerujemo da bi se kompetencije, (sa)znanja i vještine učitelja, nastavnika, profesora, učenika, studenata i njihovih roditelja unaprijedile u kontekstu učenja na daljinu i primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu. Online nastava i učenje na daljinu bi mogli dobiti i neke druge dimenzije i, kroz kolektivno iskustvo i razmijenjene resurse, postati dio svakodnevnice kao što je to redovna nastava.

Partneri

Kao potencijali partneri mogli bi se pojaviti: Kantonalna ministarstva obrazovanja, osnovne i srednje škole, fakulteti, udruženja/vijeća roditelja, studentska udruženja, srodni portali i web stranice....

Finansijski okvir

1. .ba domena (registrar nic.ba) - 80,00 KM (godišnje) 2. Fully Managed VPS Hosting - cca. 480,00 $ = cca. 858.21 KM (godišnje) 3. Kreiranje novih, originalnih sadržaja (BLOG sekcija foruma) - 50,00 KM x 26 sedmica = 1.300,00 KM (godišnje, novi sadržaj objavljivao bi se svakih 14 dana, a kreatori sadržaja bili bi učitelji, nastavnici, profesori, edukatori...) 4. Održavanje Foruma (update, implementacija novih dostupnih proširenja, backup, tehnička podrška korisnicima...) - 2.400,00 KM (godišnje) 5. Promocija i vidljivost projekta - 200,00 KM (godišnje, uglavnom plaćena promocija putem društvenih mreža) UKUPNO: 4.838,21 KM (godišnje)


Novosti

Korisnik nije unio novosti.