Problem

Naš obrazovni sistem nikada nije pružao dovoljno pažnje online edukaciji, te kada je nastupila pandemija COVID-19, mi smo je dočekali nespremni. Edukacija koja se održava tokom ove krize je na najnižem nivou. Neki od kantona kao na primjer Tuzlanski formalno nemaju online nastavu. Neki od tih problema su : 1. Koristenje mnogo platformi u isto vrijeme 2. Platforme su loše realizovane 3. Ocjene nisu kredibilne, zbog velike mogućnosti varanja na testovima 4.Platforme su komplikovane za korištenje Važno je napomenuti da se sistem školovanja u kojem mi sjedimo u klupama i slušamo predavača, nije promjenio još od kineske dinastije Xia (2076 p.n.e. do 1600 p.n.e). Tako da je ovo dobra prilika za reforme u obrazovanju i nakon pandemije.

Ideja/Rješenje

Zbog ovih problema naš tim je odlučio da napravi online learning platformu koja će se koristiti za svaki predmet, svaku školu i svakog učenika. Platforma omogućava prenos podataka između nastavnika i učenika, komunikaciju, online testiranje (sa zaštitnim mjerama), raspored časova, elektronski dnevnik i jos mnogo toga. Naš sistem će imati besplatan tutorial na platformi za učenike i nastavnike.

Resursi

Za platformu poput ove je veoma bitno da je stabila, te zbog toga je potreban veoma dobar server i podrška, te će nam biti potrebni ljudski resursi i tehnicki.

Ciljne skupine

FOCUS platforma je idealna za osnovne i srednje skole (koje su ujedno i naša ciljna skupina), ali u nekim budućim verzijama i za fakultete.Ovaj projekat bi plasirali svim navedenim ustanovama, te im ponudili platformu koja nudi ogroman broj alata i mogućnosti koji će povećati kvalitetu i kredibilitet online nastave, ima jednostavan korisnički interfejs i besplatno korištenje tokom trajanja pandemije COVID – 19. Ovo će nam pružiti repektabilan broj korisnika, koji će nakon krize ( po našim predikcijama oko 75%) nastaviti koristiti našu platform i pretplatiti se našu mjesečnu subskripciju. Što je ujedno i naš plan generisanja profita. Platforma je u stanju ostvariti i B2G konekcije zbog toga sto je platforma dizajnirana u skladu sa : 1. Upustvo za realizovanje prakse “Online Nastave” Kantona Sarajevo 2. Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju Bosne i Hercegovine IV Član ovog zakona kaže : Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, sto znači da će sa aspekta učenika platforma biti potpuno besplatna!

Partneri

Partneri FOCUS platforme mogu biti : 1. Lokalne Vlasti 2. Obraznovne ustanove 3. Hosting servisi

Finansijski okvir

Implementacija ove ideje zahtjeva otprilike 2000 KM zbog visoke cijene severskog racunara (hosting servisa) i ljudskih resursa.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.