Problem

Zbog naglog rasta svjetske populacije, industrijalizacije društva i prekomjerne upotrebe zaštitnih sredstava u poljoprivredi, na našoj se planeti ubrzano smanjuje količina raspoloživih nezagađenih poljoprivrednih površina. Direktna posljedica ovog u budućnosti bi mogla značiti nedovoljnu proizvodnju hrane, te kao posljedica industrijske, vojne ili poljoprivredne djelatnosti širom svijeta, sve je više onečišćenih površina te zagađenih vodotokova. Rijeke u Bosni i Hercegovini su bogatstvo, ali nažalost, većina nas to ne shvata. Nagomilavanje otrovnih onečišćivača (teški metali, radionuklidi, organski onečišćivači) opterećuje proizvodni kapacitet ekosustava. Tlo učestalo prima, veže i zadržava štetne tvari. Ali, ako unos tih polutanata prijeđe određenu granicu, tlo počinje predstavljati zdravstveni rizik. Svjetske plodne površine se iz dana u dan smanjuju, glad povećava, a katastrofa zbog ljudskog nemara poprima još veće razmjere.

Ideja/Rješenje

Saniranje kontaminiranog tla konvencionalnim metodama kao što su iskopavanje i uklanjanje zagađenog tla je često preskupo, te primjenjivo samo na manjim površinama. Također, konvencionalne metode tretirano tlo često čine neplodnim i nepogodnim za poljoprivrednu proizvodnju zbog oštećivanja mikroflore. Zbog toga je naš tim tu (Alić Merjem, Ćehić Lejla i Harbaš Džejlana) da Vas upoznamo sa alternativnim ekološki prihvatljivim metodama ozdravljenja zagađenih tala, imajući u vidu namjenu tla nakon tretiranja. Moguće je vršiti saniranje tla sadnjom pogodnih biljnih vrsta i naseljavanjem odabranih gljiva koje će utjecati na smanjenje razine toksina u tlu. Fitoremedijacija je termin koji se koristi za proces koji se temelji na sposobnosti zelenih biljaka da izluče i koncentriraju određene elemente u ekosistemu. Koristi se za uklanjanje onečišćivača iz tla, vode i zraka. Nakon tretiranja, tlo se može ponovno koristiti za proizvodnju hrane. Osim biljaka, organizmi koji sudjeluju u fitoremedijaciji su biljkama pridruženi mikrobi, te ponekad gljive. Ovaj način čišćenja tla je vrlo pogodan i za industrijske zone koje zagađuju tlo i vodu. Način na koji ovo funkcioniše jeste taj da posadimo biljke direktno na tlo, u/ili pored vode. Biljke na tlu možemo obraditi sušenjem i paljenjem. Ukoliko se nalaze pored industrijske zone koja je mnogo zatrovala tlo, potrebno ih je obnavljati jer preživljavanje biljaka ovisi o stepenu onečišćenosti tretiranog tla. U februaru 1996. godine, kompanija Phytotech, Inc. je izvijestila da je razvijen transgenetski soj suncokreta koji može ukloniti do 95 % otrova i radioaktivnih čestica u manje od 24 h. Na lokaciji černobilske katastrofe, suncokreti se koriste na plutajućim stiropornim platformama na malom jezercu. Biljka pomaže sanaciji jezerske vode jer korijen upija radionuklide cezij 137 i stroncij 90. Ovaj način je potencijalno najmanje štetna metoda jer koristi žive organizme (prirodu), a ne hemikalije pa ima najmanji utjecaj na okoliš, te je trošak energije i ukupni financijski trošak fitoremedijacije značajno niži od konvencionalnih procesa dekontaminacije. Naše rijeke su nam bitne koliko i obradivo tlo. Stoga, bitno je da sadimo i određene vrste biljaka u vodu, kako bismo imali čiste rijeke bez teških metala.

Resursi

Resursi koji su nam od krucijalnog značaja su upravo biljke kojom ćemo počistiti naše tijelo, naše tlo i vodu. A naravno, pored samih biljaka, s obzirom da se same od sebe ne mogu posaditi, potrebna nam je i radna snaga, te sve ono što dolazi uz nju- volja, želja ali i alati za sadnju biljaka.

Ciljne skupine

Ciljna grupa našeg projekta jesu naši građani. Popravljanjem stanja našeg zemljišta i vode, ne samo da ćemo dobiti čistu i zdraviju sredinu, nego i automatski zadovoljnije građane koji su do sad bili manje ili nedovoljno ekološki osviješteni. Ako se vodimo izrekom "U zdravom tijelu, zdrav duh", trebamo uzeti u obzir da smo mi duh naše prirode, zbog nje živimo i zbog nje opstajemo. Zašto onda ubijanjem nje ubijati sebe?

Partneri

Potencijalni partneri su: European Water Association Nacionalni park Una Sava Ties European Enviroment Agency Wetlands INZO Environmental Pollution Centers ISCO (International Soil Conservation Organization)

Finansijski okvir

Sadnice naših biljaka se kreću do 2 KM po komadu. Zavisno od površine koju čistimo za biljke je potrebno do 400KM. Naravno tim ljudi koji će zasaditi, brinuti se o biljkama i kasnije u potrebi ih uklonititi. Tim ljudi bi se plaćao po danu.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.