Problem

Problem koji je zahvatio cijeli svijet je virus, koji se znatno odrazio na privredu i ekonomiju Bosne i Hercegovine. Obustava rada je najviše pogodila privrednike, odnosno mala i srednja preduzeća među kojima se kao jedinke nalaze umjetnici , čiji rad nije dovoljno valorizovan i kome društvo uopšte ne pridaje značaj, kako u normalnim okolnostima tako i danas. Problem je nedostatak prostora i promocije umjetnika, te i njihovih radova,kao i nedovoljna podrška lokalne zajednice i državnih organa. Kultura u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim državama, pretrpjela je veliku štetu zbog pandemije koronavirusa. Do danas, na državnom nivou nisu preduzete mjere za oblast kulture, niti je još uspostavljen poseban fond za ublažavanje efekata Kovid 19, Nema redovnih takmičenja za kulturu, a koji uobičajeno osnažuju i ohrabruju kulturne djelatnike i institucije kulture da stvaraju. Sama činjenica BIH odlukom Vlade Federacije da u rebalansu proračuna za 2020. godinu izbriše transfer udruženjima građana iz oblasti kulture je poražavajuća. Umjetnici i njihova djela nisu dovoljno valorizovana i promovisana na način da u društvu budu cijenjeni, s obzirom na trag koji će ostaviti na bosanskohercegovačku kulturu budućim naraštajima. Smatram da je takođe nedostatak informisanosti društva o kulturi problem na koji jedino svi zajedno možemo da utičemo, obzirom na krizu koja je zadesila cijeli svijet, ali i Bosnu i Hercegovinu potrebno je pružiti podršku sad, ali i u boljim danima koji dolaze, umjetnicima, njihovim udruženjima i privrednicima širom naše države, potrebe umjetnika (pogotovo onih koji su na početku) su velike u smislu da su im potrebne podrška i prostor kako bi mogli da stvaraju ostavljaju trag na bosanskohercegovačku kulturu budućim naraštajima.

Ideja/Rješenje

Ideja je da se kreira sajt pod nazivom "Power Of Art". Obzirom da živimo u digitalnom dobu gdje su nam sve informacije dostupne jednim klikom, na ovom sajtu bi prezentovali sadržaje iz oblasti kulture Bosne i Hercegovine i sajt bi bio dostuapan na području Bosne i Hercegovine, jer je cilj osnažiti kulturu i umjetnike naše države. Sajt bi u suštini bio posrednik između dvije vrste korisnika, a to su: -oni koji plasiraju sadržaj/umjetnici -posjetioci sajta/stanovništvo BIH Bitno je napomenuti da će ovaj sajt za registraciju umjetnika biti dostupan samo umjetnicima Bosne i Hercegovine (verifikacija će se vršiti kod-om koji bude poslan na broj telefona), jer je cilj osnažiti umjetnike naše države. Na sajtu bi i postojala pozorišna soba, u kojoj bi se prikazivale predstave uživo, koje će da budu izvođene u pozorištima širom Bosne i Hercegovine, na taj način bi se omogućilo ljudima iz svih krajeva države da gledaju pozorišne komade naših umjetnika. Takođe, članovi sajta će plaćati godišnju članarinu, te će ta sredstva biti dalje usmjerena ka kulturi. Umjetnici će da plasiraju svoj proizvod i prodavaju ga, a prodaja, odnosno transakcija novca će biti omogućena preko paypal-a.

Resursi

Resursi ko će biti potrebni za realizaciju ove ideje su: studenti Akademije scenskih umjetnosti Bosne i Hercegovine, koji će prvobitno da koriste sajt. Studenti Elektrotehničkog fakulteta univerziteta u Istočnom Sarajevu, te njihove vještine u implementaciji ovog sajta i studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, odnosno katedre za digital marketinga i menadžmenta, koji će da rade na unaprijeđivanju i promociji sajta zajedno sa mentorima, tako će da se skupi ekipa najboljih studenata (4 sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i 2 sa Elektotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu), odnosno stručnjacima iz datih oblasti, na taj način studenti će dobiti praksu koju će obavljati zalaganjem za sajt, a stanovništu BIH će biti prezentovan kvalitetan sadržaj koji nudi sajt.

Ciljne skupine

Osnovna ciljna skupina su svi zainteresovani građani BIH koji žele da koriste sajt i umjetnici koji žele da plasiraju sadržaj.

Partneri

Partneri na realizaciji ove ideje, prije svega su Ministarstvo prosvejete i kulture republike Srpske i Federalno ministarstvo kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine, koji će da budu zaduženi pri angažovanju fakulteta, na kojima će se sprovoditi aktivnost vođenja sajta, zatim Grad Sarajevo i Grad Istočno Sarajevo.

Finansijski okvir

Implementacija ideje bi koštala oko 6600KM, s tim da se ideja planira realizovati u vremenskom periodu od 2 mjeseca (od jula do septembra tekuće godine): plate za dva mentora koji će kontinuirano da rade na realizaciji ideje 3000KM zajedno sa studentima (6 studenata), čija će naknada biti 400KM, te alatke za sajt i promociju na društvenim mrežama 1200KM. Nakon dva mjeseca uređivanje sajta će ostati u nadležnosti ova dva fakulteta, koji će dalje da se sa gradovima oko načina vođenja.


Novosti

Korisnik nije unio novosti.